2023. október 2., hétfő

Presbiterválasztás

 


Tisztelt Gyülekezet!

Elérkezett az az idő, amikor egy 6 éves presbiteri ciklus ismét letelt. 2024. január 01-el kezdődően egy megújult presbitérium láthatja majd el ismét Isten kegyelméből azokat a feladatokat, amelyek a gyülekezet lelki és anyagi életét érintik.

Ehhez az 1. lépés az imádság. Imádkozni a presbiterekért. Imádkozni a gyülekezetért.

A 2. lépés a jelölő és választó bizottság felállítása. A 2023. szeptember 25-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium jóváhagyta a jelölő és választó bizottság tagjainak névsorát.

Név szerint a következők:

1.   Wéber Jánosné

2.   Hammer Ferenc

3.   Brigancz Gyuláné

4.   Sebestyénné Ferenc Kitti

5.   Téglás Mária

Tisztelettel köszönöm, hogy elvállalták ezt a feladatot. Kérem fáradjanak ki az úr asztalához a fogadalomtételhez:

Tisztelettel kérem jobb kezüket a szívükre téve mondják utánam az eskü szövegét.

A gyülekezetet kérem, állva legyen tanúja a fogadalomtételnek.

Választási bizottsági eskü

Én ………………………………

az Atya, Fiú, Szentlélek,

teljes Szentháromság,

egy örök Isten színe előtt fogadom,

hogy mint a Bonyhádi Református Egyházközség

választási bizottságának

törvényesen megválasztott tagja,

az egyházi törvényekben tisztemre tartozó

kötelességeket,

híven és lelkiismeretesen teljesítem.

Isten engem úgy segéljen.

 

Isten áldása legyen a jelölő és választási bizottság munkáján.

Tisztelt Gyülekezet!

-      Október 15-ig várjuk a presbiterjelöltekre és gondnok jelöltekre a neveket.

-      Október 22.-én a presbiteri gyűlésen a jelöltek nevét a bizottság átadja a presbitériumnak, aki azt jóváhagyhatja. Október 29.-én a gyülekezet előtt is kihirdetésre kerül a presbitérium névsora.

-      Rá egy hétre, a következő vasárnap, november 5.-én lesz az istentisztelet után a választási közgyűlés.

-      Ismét rá egy hétre, november 12.-én vasárnap válik jogerőssé a választás eredménye.

Isten segítsen bennünket e feladat ellátásában.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése