2024. április 20., szombat

„Magyar Református Egység Napja”


M E G H Í VÓ

A Baranyai Református Egyházmegye,

a Tolnai Református Egyházmegye,

a Somogyi Református Egyházmegye,

a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

elnökségei, illetve

a Pécsi Református Kollégium és a Filharmónia Magyarország NKFT vezetősége

 

tisztelettel meghívják Önt és kísérőjét

a „Magyar Református Egység Napja”

alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangversenyre

Helyszín: Kodály Központ (Pécs, Breuer Marcell sétány 4.sz.)

Időpont: 2024. május 22. 18.30

 

 

Műsoron G. F. Händel művei a Capella Savaria és a Purcell Kórus előadásában,

vezényel Vashegyi György, Kossuth- és Liszt-díjas karmester

 

Köszöntőt mond Balog Zoltán,

a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.

Házigazda Dr. Hoppál Péter egyházzenész, zsinati- és országgyűlési képviselő.

 

 

………….borostyán motívum borostyán motívum borostyán motívum…(színes grafika)…

 

Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat 2024. május 10-ig szíveskedjenek jelezni a baranyai.em@reformatus.hu e-mail címen!

 

Fontosabb tudnivalók az alkalomról:

 

A három szomszédos egyházmegye (Somogy, Tolna, Baranya), valamint a határon túli Alsó-Baranya és Szlavónia (Horvátország) magyar reformátusok közössége a 15 éve életre hívott „Magyar Református Egység” történelmi és egyháztörténeti jelentőségét hangsúlyozza a közös ünnepi megemlékezéssel. A hitbéli összetartozás jegyében fontosnak tartjuk megjeleníteni egységünket a hagyományos erkölcsi és szellemi értékektől egyre távolodó világunkban.

Közös ünneplésünk másik oka, hogy az idén alapításának 30 éves jubileumát ünnepli a Pécsi Református Kollégium. A mára 14 tagintézményt és 1800 diákot számláló intézmény a régió (a három egyházmegye és a határon túli, Horvátország magyar településeinek) gyermekeit fogadja és neveli immár három évtized óta magas szakmai és missziós elhivatottsággal. Az ünnepi hangverseny az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak és diákjainak a tiszteletére is szól.

Az ünnephez méltó műsoron a Filharmónia Magyarország szervezésében az angol barokk zene királyi szerzője, Georg Friedrich Händel művei szólalnak meg nagyszerű előadókkal. Elhangzik az Agrippina nyitány; az A-moll concerto grosso. Op. 6. No.4.; Silete Venti; a G-moll oboaverseny; valamint a monumentális Dixit Dominus zsoltár-oratórium. A zeneművekről és az előadókról a részletes ismertetést a helyszínen kapható műsorlapok tartalmazzák.

A hangverseny szünetében szeretetvendégségre várjuk testvéreinket és vendégeinket. Az ünnepi est 18.30-kor kezdődik, ekkor hangzanak el a köszöntések és igei áldások, a hangverseny 19 órakor kezdődik. A gépkocsival érkezők részére parkolásra a helyszínen a Kodály Központ és a Tudásközpont parkolójában van lehetőség.

Szükség esetén kérdéssel, észrevétellel dr. Nagy Annához, a Baranyai Ref. Egyházmegye főgondnokához lehet fordulni (tel: +36/ 30 260-39-34, email:  tata.anna52@gamil.com.)

Nagy szeretettel várjuk a testvéreket, hogy együtt legyünk, együtt ünnepelhessük hitünket, magyarságunkat, egységünket.

 

„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!”

 

       

2024. április 7., vasárnap

Presbiterképzés: 2024.04.09. Téma: A mennyország kulcsai

 27. A mennyország kulcsai

Jézus beszélt a mennyország kulcsairól. Ezek nyitják és zárják a mennyországot. Ezek a kulcsok az igehirdetés és az egyházi fegyelem. Az igehirdetés: a hívőknek hirdettetik, hogy bűneik bocsánatot nyernek, ha az evangélium ígéreteit igaz hittel elfogadják. A hitetleneknek és azoknak, akik nem térnek meg, Isten haragja hirdettetik. Ezért szükséges és komoly dolog az igehirdetés.
Az egyházi fegyelem: Pál az lKor 12,12-27-ben a gyülekezetei testhez hasonlítja. A gyülekezet tagjai olyanok, mint az igazi test tagjai. Krisztus a fej. Figyeljünk csak erre a képre. Ha például a hüvelykujj beteg, meg kell gyógyíttatni; ha gyógyíthatatlan beteg, akkor le kell amputálni, másként az egész kéz, sőt az egész test megbetegszik. így van az egyházfegyelemmel is: így kell a gyülekezet egészségét megőrizni, hogy folt vagy ránc nélkül állhasson az ő feje, Krisztus előtt (Ef 5,27). Ha ez a fegyelem hiányzik, az egyház beteg.


Bibliatanulmány: Mt 18,15-22
Mi történjék, ha a gyülekezet egy tagja vétkezik? Jézus példát ad „az egyházi fegyelem” gyakorlására. A cél nem az elbukott testvért eltaszítani, hanem, amennyiben lehetséges, szeretettel visszavinni és így megtartani.

1. Ki a 15. versben említett atyafi?
2. Jézus a 15-17 versekben három dolgot említ, melyet meg kell tenni, ha egy atyafi kitart a bűn mellett. Mik ezek?
3. Mit kell értenünk a 17. versben a gyülekezet alatt?
4. Mit jelent: tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt? (17. v.)
5. Mit jelentenek a 18. versben ismételten előforduló oldani és kötni szavak?
6. A 20. verset érthetjük az istentiszteletre is? Ha igen, akkor hogyan?
7. Miért mondja Péter, hogy „hétszer is”? (21. v.) És miért mondja Jézus, hogy hetvenszer hétszer is?

Kérdések

1. Miért fontos az igehirdetés?
2. Mi az igehirdetés?
3. Említs példákat az „egyházi fegyelemre” az Ószövetségben és az Újszövetségben.
4. Mi az egyházi fegyelem célja?

Imádság

A mennyország kulcsai

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!


„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?“ (1 Kor 6,19)

https://www.presbiterkepzes.hu