2020. április 25., szombat

Hírlevél 2020.04.26.Az igehirdetések meghallgathatók gyülekezet saját YouTube csatornáján.

Adakozás, járulék befizetés banki utalással:

Bonyhádi Református Egyházközség
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2020. április 18., szombat

Hírlevél 2020.04.19.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Az igehirdetések meghallgathatók gyülekezet saját YouTube csatornáján a „Bonyhádi Református Egyház” címen:

A csatornára feliratkozók értesítést kapnak, ha felkerül a következő igehirdetés.

Az igehirdetések szövegei elolvashatók a következő honlapon:

Digitális hittanóra a gyülekezet hittanosainak facebook oldalán:

Perselypénz járvány idején
Gyülekezetünk teljes mértékben önfenntartó, azaz a közösséghez tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, illetve az épület-fenntartási kiadásoknál. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénz. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt ideiglenesen online istentiszteleti formára kell átállnunk, így az adakozásnak erre a formájára nem lesz lehetőség. Ezért kérjük, hogy adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Bonyhádi Református Egyházközség
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt hozzánk.

2020. április 11., szombat

Hírlevél 2020.04.12.Hirdetések:
Az igehirdetések meghallgathatók gyülekezet YouTube csatornáján:
https://www.youtube.com/watch?v=jOE08Cb_cM0&feature=share&fbclid=IwAR1Z09_lWlubMiZqGerzeaCpQPyW2KuABlN2Zyo4UH82Z3y71fp5_w36iUY

A csatornára feliratkozók értesítést kapnak, ha felkerül a következő igehirdetés.

Az igehirdetések elolvashatók a következő honlapon: https://igehirdetes.blogspot.com

Digitális hittanóra a facebook oldalon:
https://www.facebook.com/ReformatusHittanBonyhad/?ref=bookmarks


Perselypénz járvány idején
Gyülekezetünk teljes mértékben önfenntartó, azaz a közösséghez tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, illetve az épület-fenntartási kiadásoknál. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénzek. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt ideiglenesen online istentiszteleti formára kell átállnunk, így az adakozásnak erre a formájára nem lesz lehetőség. Ezért kérjük, hogy adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Bonyhádi Református Egyházközség
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy most ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt hozzánk.

2020. április 9., csütörtök

Igehirdetések a gyülekezet YouTube csatornáján


Igehirdetések a gyülekezet YouTube csatornáján:

A Bonyhádi Református Egyházközség YouTube csatornáján az igehirdetések meghaltathatok a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/watch?v=jOE08Cb_cM0&feature=share&fbclid=IwAR1Z09_lWlubMiZqGerzeaCpQPyW2KuABlN2Zyo4UH82Z3y71fp5_w36iUY

A csatornára feliratkozók értesítést kapnak, ha felkerül a következő igehirdetés.

Tisztelettel: Mészáros Zoltán. ref. lelkész

Perselypénz járvány idején


Perselypénz járvány idején


Gyülekezetünk teljes mértékben önfenntartó, azaz a közösséghez tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, illetve az épületfenntartási kiadásoknál. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénzek. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt ideiglenesen online istentiszteleti formára kell átállnunk, így az adakozásnak erre a formájára nem lesz lehetőség. Ezért kérjük, hogy adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:


Bonyhádi Református Egyházközség
71800013-11116264 (Hungária Takarék)Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy most ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek postára csekkel adományt befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt hozzánk.


2020. április 4., szombat

Hírlevél 2020.04.05.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Istentisztelet, bibliaóra egyéb alkalmak a járvány miatt elmaradnak!

Az igehirdetések elolvashatók a következő honlapon: https://igehirdetes.blogspot.com
Digitális hittanóra a facebook oldalon: https://www.facebook.com/ReformatusHittanBonyhad/?ref=bookmarks

Online istentiszteleteket találhattuk a következő oldalon: http://www.reformatus.hu

Húsvéti istentisztelet és adakozás:
A Zsinat Elnökségi Tanácsa kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap reggel 9 órakor kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetítenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte. A veszélyhelyzet idejére az Elnökségi Tanács rövidesen javaslatot tesz a lelkipásztoroknak az úrvacsorai rendre, erről külön tájékoztatást küldenek a gyülekezetekbe.
Arra kérik a gyülekezeti tagokat, hogy az istentiszteleti perselyadományaikat átutalással juttassák el az egyházközségekhez. Akinek ez nem áll módjában, kérik, hogy az erre szánt összeget tegye félre és később adományozza a közösségének, hiszen a református gyülekezetek önfenntartók, így a szolgálók, lelkipásztorok javadalmazását a közösség által befizetett adományokból, egyházfenntartói járulékból és perselypénzből fedezik.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)