2014. március 31., hétfő

HIRDETÉSEK: 2014.03.30.

HIRDETÉSEK: 2014.03.30.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
2014. április 4. Kedd 18:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (3.)
- "Alkossunk embert a képmásunkra!"
·        Péntek 10:00 – Baba-Mama Kör
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Bibliaórák tematikája – 2014.
- Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra - (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)
- Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)
- Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)
- Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra - (presbiterek + mindenki)
 
 
Szeretethíd Bonyhádon
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot. 2014. május 24.-én, szombaton 10 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
 
Egyházmegyei Ifjúsági Nap
A Tolnai Református Egyházmegye szervezésében 2014. április 26-án, szombaton egyházmegyei ifjúsági nap lesz Medinán. Szeretettel hívjuk erre a napra gyülekezeteitek fiataljait. Az alsó korhatár a konfirmandus korosztály, a felső kb. 25 év. Jelentkezési határidő április 21. Jelentkezni a gyülekezetek lelkipásztorainál lehet.
 
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 23.-án a perselyadomány 25.140. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Református Lelkészi Hivatal
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.
 
Mészáros Zoltán, ref. lelkész
Telefon: + 36 / 74 / 450 909


 

2014. március 23., vasárnap

Hirdetések: 2014.03.23.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
·        Kedd 17:00 – Bibliaóra
2014. március 25.
Kedd 17:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
Milyen az ember?
(2. úrnapja: 3-5. kérdés felelet)
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Bibliaórák tematikája – 2014.
- Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra - (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)
- Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)
- Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)
- Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra - (presbiterek + mindenki)
 
KERESZTELŐ:
A szombati napon, családi istentisztelet keretében, gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Boér Béla és György Csilla második gyermeke András. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és családjukra!
 
 
Szeretethíd Bonyhádon
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 16.-án a perselyadomány 5.480. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Református Lelkészi Hivatal
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.
 
Mészáros Zoltán, ref. lelkész
Telefon: + 36 / 74 / 450 909


 

2014. március 16., vasárnap

Hirdetések: 2014.03.16.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
·        Kedd 17:00 – Bibliaóra Imaóra
      Téma:
2014. március 18.
Kedd 18:00 - Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (2.)
- "Isten országa jöjjön el!"
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Bibliaórák tematikája – 2014.
- Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra - (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)
- Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)
- Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)
- Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra - (presbiterek + mindenki)
 
GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN
A kisköri gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. március 16.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Lengyelen, a Művelődési Házban tartjuk. Az alkalomra szeretettel hívunk kisgyerekes családokat is, a gyermekek számára külön gyermekfoglalkozás lesz! Az áhítat után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 
 
Egyházmegyei presbiter-konferencia
Március 22. szombat, 9 – 15.30 óra
Gyönk, Rákóczi u. 88.
 
·        Áhítat: Czeilinger Antal (Gyönk)
·        Előadás: “Merre megyünk? És merre kellene?”
·        Dr. Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság elnöke
·        Fórumbeszélgetés
·        Zenés bizonyságtétel
·        Birta Miklós, gitár előadóművész
·        Közös ebéd
·        A délvidéki reformátusság helyzete
·        Surányiné Réti Katalin (Nagydorog)
·        A szociális szövetkezetek lehetőségeiről
·        dr. Tóth György (Lengyel)
 
Minden presbitert nagy szeretettel várunk!
 
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 9.-án a perselyadomány 11.110. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Református Lelkészi Hivatal
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.
 
Mészáros Zoltán, ref. lelkész
Telefon: + 36 / 74 / 450 909


 

Hit- és Erkölcstan

Idén is lehet jelentkezni iskolai hit- és erkölcstanoktatásra!

2014. március 15., szombat

Wass Albert, Emlékezés egy régi márciusra


Wass Albert

Emlékezés egy régi márciusra

 

Az erdőszélen hóvirág fehérlett. 

Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, mint még soha. 

Valaki a Talpra Magyart szavalta. 

Aztán a tanító beszélt a szabadságról. 

Hallgatta sok parasztgyerek, 

oldalt a jegyző meg a pap s tisztes, komoly, ősz emberek. 

A harangozó tartotta a zászlót vén bajszos arcán zord egykedvűséggel. 

S a tanító lelkesen magyarázta, hogy mi is történt ezelőtt sok, nagyon sok évvel. 

Hősökről beszélt és csatákról s arról, hogy miként folyt a vér, 

amikor annyi ember meghalt valamiért. 

 

A többiek hallgatták némán. 

Hitték is, nem is a mesét. 

Öreg volt már a múlt. Setét s bizonytalan ködök takarták. 

S egyszerre csak egy kisgyerek hangosan megszólalt hátul: 

„Édesanyám! Mi a szabadság?” 

 

A tanítóban elakadt a szó. 

Odanéztek mindannyian. 

Az asszony pedig felsóhajtott és azt felelte: 

„Amikor hazajönnek a katonák, fiam”

 

Ó, hóvirágos régi március…!

Azóta mennyi vér ömlött megint, s részeg torokkal hányszor ordították 

közénk a véres jelszót, hogy „szabadság!” 

Voltunk azóta hősök mi magunk is. 

Hősök, pribékek, árulók, gazok, honmentők és hazátlanok, 

voltunk minden, amit csak akartak a habzó szájú álapostolok. 

 

Négyszer szabadítottak föl azóta propagandás vad próféciával 

és mind a négyszer más zászló alatt! 

És mind a négyszer esküdtek reá, hogy most lettem szabad! 

 

Hát ez a szabadság, emberek? 

Szónokló, híres emberek! Élők s holtak mind ezt akarták…? 

S mi lesz, ha majd egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek: 

„Édesapám, mi a szabadság…?” 

 

Ó, hóvirágos régi Március… 

Talán sóhajtunk egyet mi is akkor 

és csak annyit mondunk csöndesen: 

fiam, szabadság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian. 

 

Bajorerdő, 1947.

2014. március 10., hétfő

GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN: Lengyel, 2014.03.16.


GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN
 
A kisköri gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. március 16.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Lengyelen, a Művelődési Házban tartjuk. Az alkalomra szeretettel hívunk kisgyerekes családokat is, a gyermekek számára külön gyermekfoglalkozás lesz! Az áhítat után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 

 

2014. március 9., vasárnap

Hirdetések: 2014.03.09.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                       Gyermek istentisztelet
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
·        Kedd 17:00 – Bibliaóra (Hitmélyítő)
 
2014. március 11. Kedd 17:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (2.) - Róm 1:8-15
- "Pál hálaadása és útiterve"
 
Bibliaórák tematikája – 2014.
- Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra - (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)
- Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)
- Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)
- Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra - (presbiterek + mindenki)
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 2.-án a perselyadomány 13.480. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. Az ezen a vasárnapon összegyűlt perselyadománnyal mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját támogattuk!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Református Lelkészi Hivatal
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.
Mészáros Zoltán, ref. lelkész
Telefon: + 36 / 74 / 450 909