2014. március 15., szombat

Wass Albert, Emlékezés egy régi márciusra


Wass Albert

Emlékezés egy régi márciusra

 

Az erdőszélen hóvirág fehérlett. 

Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, mint még soha. 

Valaki a Talpra Magyart szavalta. 

Aztán a tanító beszélt a szabadságról. 

Hallgatta sok parasztgyerek, 

oldalt a jegyző meg a pap s tisztes, komoly, ősz emberek. 

A harangozó tartotta a zászlót vén bajszos arcán zord egykedvűséggel. 

S a tanító lelkesen magyarázta, hogy mi is történt ezelőtt sok, nagyon sok évvel. 

Hősökről beszélt és csatákról s arról, hogy miként folyt a vér, 

amikor annyi ember meghalt valamiért. 

 

A többiek hallgatták némán. 

Hitték is, nem is a mesét. 

Öreg volt már a múlt. Setét s bizonytalan ködök takarták. 

S egyszerre csak egy kisgyerek hangosan megszólalt hátul: 

„Édesanyám! Mi a szabadság?” 

 

A tanítóban elakadt a szó. 

Odanéztek mindannyian. 

Az asszony pedig felsóhajtott és azt felelte: 

„Amikor hazajönnek a katonák, fiam”

 

Ó, hóvirágos régi március…!

Azóta mennyi vér ömlött megint, s részeg torokkal hányszor ordították 

közénk a véres jelszót, hogy „szabadság!” 

Voltunk azóta hősök mi magunk is. 

Hősök, pribékek, árulók, gazok, honmentők és hazátlanok, 

voltunk minden, amit csak akartak a habzó szájú álapostolok. 

 

Négyszer szabadítottak föl azóta propagandás vad próféciával 

és mind a négyszer más zászló alatt! 

És mind a négyszer esküdtek reá, hogy most lettem szabad! 

 

Hát ez a szabadság, emberek? 

Szónokló, híres emberek! Élők s holtak mind ezt akarták…? 

S mi lesz, ha majd egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek: 

„Édesapám, mi a szabadság…?” 

 

Ó, hóvirágos régi Március… 

Talán sóhajtunk egyet mi is akkor 

és csak annyit mondunk csöndesen: 

fiam, szabadság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian. 

 

Bajorerdő, 1947.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése