2018. április 29., vasárnap

Hírlevél 2018.04.29


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (május 1-én elmarad!)
·        Csütörtök 18:00 – presbiteri bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
                            – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. április 22-én a perselyadomány 8.190. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

ESKÜVŐ:
Házasulandókat hirdetünk gyülekezetünkben: Dobler Csaba eljegyezte magának Laki Boglárkát, házasságkötésük megáldása 2018. április 12-én, szombaton 16:00 órai kezdettel lesz a Bogyiszlón, a református templomban. Isten áldja meg az ifjú párt!

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2018. április 27-én Kovács Béla testvérünktől, aki Isten kegyelméből 86 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását gyászoló testvéreink számára!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)
Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066


2018. április 22., vasárnap

Hírlevél 2018.04.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 28.)
·        Csütörtök 18:00 – presbiteri bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
                            – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. április 15-én a perselyadomány 9.045. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
A Tolnai Református Egyházmegye tavaszi presbiteri konferenciája 2018. április 28-án 9:00 órai kezdettel Szekszárdon, a református templomban kerül megrendezésre. A helyi lelkipásztor áhítata után dr. Tóth Károly szolnoki presbiter tart előadást a gyülekezetépítésről. A délelőtti program része a presbiteri szövetség tisztújítása. A közös ebéd után a szekszárdi nőszövetség bemutatkozására, majd pedig az esperesi tájékoztatóra kerül sor. Jelentkezési határidő április 22.

Református hit és erkölcstan beíratás:
Kedves szülők, kedves gyermekek! Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2018/19. tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai beiratkozáskor kell beíratni erkölcstanra, vagy felekezeti hittanra. Akik negyedikből ötödik osztályba mennek azoknak, ugyancsak nyilatkozniuk kell. Akik tavaly nem a felekezetük szerinti hittanra íratták be a gyermeküket, azok május 20-ig kérhetik az átíratást.
A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)
Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066

2018. április 15., vasárnap

Hírlevél 2018.04.15.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 26.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. április 8-án a perselyadomány 20.510 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

Református hit és erkölcstan beíratás:
Kedves szülők, kedves gyermekek! Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2018/19. tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai beiratkozáskor kell beíratni erkölcstanra, vagy felekezeti hittanra. Akik negyedikből ötödik osztályba mennek azoknak, ugyancsak nyilatkozniuk kell. Akik tavaly nem a felekezetük szerinti hittanra íratták be a gyermeküket, azok május 20-ig kérhetik az átíratást.
A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)


Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066


2018. április 8., vasárnap

Hírlevél 2018.04.08.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 24.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
                                 – konfirmációi felkészítés


HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. április 1-én a perselyadomány 68.280. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

KERESZTSÉG:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Bank Sándor és Pomozi Tímea első gyermeke, Olivér. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és családját!

HALOTTUNK:
Életének 96. évében elhunyt Farkas Ödön testvérünk, akitől 2018. április 6-án, pénteken 15:00 órai kezdettel vettünk végső búcsút Bonyhádon a római. kat. temetőben. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló család számára!

Református hit és erkölcstan beíratás:
Kedves szülők, kedves gyermekek! Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2018/19. tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai beiratkozáskor kell beíratni erkölcstanra, vagy felekezeti hittanra. Akik negyedikből ötödik osztályba mennek azoknak, ugyancsak nyilatkozniuk kell. Akik tavaly nem a felekezetük szerinti hittanra íratták be a gyermeküket, azok május 20-ig kérhetik az átíratást.
A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info


Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066


Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)


2018. április 1., vasárnap

Hirdetések: 2018.04.01.


Jézus előttetek megy!

Olvasmány: Mt 28:1-10

„És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.” (Mt 28:7)Krisztus Feltámadt! – Valóban feltámadt!
Hrisztosz aneszti! -  Alithosz aneszti.
Christus resurrexit!  - Vere resurrexit.

Az őskeresztény egyház szép húsvéti köszöntésével kívánunk áldott húsvéti ünnepeket a gyülekeztünk minden tagjának!


Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:
·        Nagypéntek 10:00 – ünnepi istentisztelet
·        Húsvétvasárnap 10:00 – ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        Húsvéthétfő 10:00 – istentisztelet

Ünnepi istentiszteletek a szórványokban:
Felsőnána: Húsvétvasárnap 13:30
Kéty: Húsvétvasárnap 14:30
Tevel: Húsvétvasárnap 15:30