2019. február 17., vasárnap

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia 2019.04.06. Nagydorog


Tisztelt szolgatársak!

Nagy szeretettel meghívunk minden lelkipásztort, presbitert és gyülekezeti szolgálatot végző érdeklődőt egyházmegyénk tavaszi presbiterkonferenciájára, amelyet április 6-án, Nagydorogon szervezünk. 9:00 órakor a református templomban kezdjük a napot áhítattal. A konferencia témája egyházmegyénk jelene és jövője. Délelőtt Esperes úr beszámol egyházmegyénkben az elmúlt tíz év alatt végbement pozitív és negatív változásokról. Majd kisebb csoportokban lehetőség van közösen megbeszélni, milyen kihívásokat és lehetőségeket látnak a résztvevők jelenleg gyülekezetükben, településükön. Délután pedig elkezdünk közösen gondolkodni azon, hogyan képzeljük el egyházmegyénk jövőjét: mire lenne szükség, hogy a következő tíz évben a pozitív változások folytatódjanak, a negatív folyamatokra pedig választ találjunk? Az elmúlt években több külső előadótól figyelemre méltó ötleteket kaptunk -- most rajtunk a sor, hogy levonjuk a következtetéseket saját helyzetünkre nézve. A konferencia várhatóan 15 óráig fog tartani, az ebédhez 1000 Ft-os hozzájárulást kérünk. Hamarosan elkészül egy egyszer plakát is.

Testvéri szeretettel: Marco de Leeuw van WeenenKisdorog
Fő u. 207.
7159

tel. (74) 67 12 70
mobil (30) 348 99 90

2019. február 11., hétfő

Bibliaórák 2019. I. félév – Kedd 18:00 óraBibliaórák 2019. I. félév – Kedd 18:00 óra


Dátum
Téma: Második Helvét Hitvallás

1.        
Február 5.
I.                    A SZENTÍRÁSRÓL, ISTEN IGAZ IGÉJÉRŐL

2.        
Február 12.
II.                  A SZENTÍRÁS MAGYARÁZATÁRÓL, AZ EGYHÁZATYÁKRÓL, A ZSINATOKRÓL ÉS A HAGYOMÁNYOKRÓ

3.        
Február 19.
III.                ISTEN EGYSÉGÉRŐL ÉS A SZENTHÁROMSÁGRÓL

4.        
Február 26.
IV.                A BÁLVÁNYOKRÓL, VAGY ISTEN, KRISZTUS ÉS A SZENTEK KÉPMÁSAIRÓL

5.        
Március 5.
V.                  ISTEN IMÁDÁSÁRÓL, TISZTELETÉRŐL ÉS SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSÁRÓL AZ EGYEDÜLI KÖZBENJÁRÓ, JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL

6.        
Március 12.
VI.                ISTEN GONDVISELÉSÉRŐL

7.        
Március 19.
VII.              A VILÁGMINDENSÉG TEREMTÉSÉRŐL, AZ ANGYALOKRÓL, AZ ÖRDÖGRŐL ÉS AZ EMBERRŐL

8.        
Március 26.
VIII.            AZ EMBER BŰNESETÉRŐL,
A BŰNRŐL ÉS A BŰN OKÁRÓ

9.        
Április 2.
IX.                A SZABAD AKARATRÓL ÉS AZ EMBER KÉPESSÉGEIRŐL

10.    
Április 9.
X.                  ISTEN ELEVE ELRENDELÉSÉRŐL ÉS A SZENTEK KIVÁLASZTÁSÁRÓL

11.    
Április 16.
XI.                JÉZUS KRISZTUSRÓL, A VALÓSÁGOS ISTENRŐL ÉS VALÓSÁGOS EMBERRŐL, A VILÁG EGYETLEN MEGVÁLTÓJÁRÓL


Április 23.
elmarad – húsvéti szünet
12.    
Április 30.
XII.              ISTEN TÖRVÉNYÉRŐL

13.    
Május 7.
XIII.            JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁRÓL, AZ ÍGÉRETEKRŐL, A LÉLEKRŐL ÉS A BETŰRŐL


Május 14.
elmarad – továbbképzés
14.    
Május 21.
XIV.           A BŰNBÁNATRÓL ÉS AZ EMBER MEGTÉRÉSÉRŐL

15.    
Május 28.
XV.             A HÍVŐK VALÓSÁGOS MEGIGAZÍTÁSÁRÓL

16.    
Június 4.
XVI.           A HITRŐL ÉS A JÓ CSELEKEDETEKRŐL, AZOK JUTALMÁRÓL ÉS AZ EMBER ÉRDEMÉRŐLKonfi-Ifi Hétvége 2019.03.22-24.


2019. február 2., szombat

Adománygyűjtés


Kedves Testvérek!A Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségének kérése nyomán tisztelettel kérem a testvéreket, hogy most vasárnap, azaz február 3-án tartandó istentiszteleten a perselyadományaikkal legyenek szívesek támogatni a Ráday utcai tűzvész károsultjait!Az adományokat a megyei főszámlán gyűjtjük össze és továbbítjuk az érintetteknek (a károsult diákoknak - egyénileg különböző mértékben - szükség szerint közvetlen, személyes támogatást szeretnénk nyújtani).A közbenjáró és az érintettekért mondott imádságainkat ne hagyjuk abba!Köszöntéssel és köszönettel:
Rácz József, A Tolnai Református Egyházmegye Esperese