2014. április 27., vasárnap

Hirdetések: 2014.04.27.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra – Kátémagyarázatos
      Téma: "Az ártatlanságtól a romlottságig"
                  (3. úrnapja: 6-8. kérdés-felelet)
·        Csütörtök 10:00 - Baba-mama Kör
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HALOTTAINK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2014. április 22.-én Borbandi Lajosné szül. Morvai Zsuzsanna testvérünktől, aki Isten kegyelméből 74 esztendőt élt.
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2014. április 25.-én Szabó Sándor László testvérünktől, aki Isten kegyelméből 56 esztendőt élt.
Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
SZERETETHÍD BONYHÁDON:
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait, illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2014. május 24.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. április 20.-án a perselyadomány 41.490. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 

 
2014-ben a Magyar Református Egyház megalakulásának ötéves évfordulóját ünnepelve két központi rendezvénnyel és több kapcsolódó programmal rendezik meg – a „Legyenek láthatóvá tetteid!" jelmondat jegyében – a Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozóját.
 
Központi rendezvények:
- 2014. május 24. Debrecen
- 2014. július 10. Sepsiszentgyörgy
 

2014. április 18., péntek

Az ünnepi istentiszteletek rendje:


 

Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Az ünnepi istentiszteletek rendje:

·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

Istentiszteletek a szórványokban:

·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)

·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)

·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)

 
·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet


·  Kedd 18:00 - Bibliaóra - Elmarad!

 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

2014. április 14., hétfő

Református Egység Fesztivál

 
Református Egység Fesztivál
2014. május 24. Debrecen
 
A Kárpát-medencei református egyházak együttműködésének és szövetségének megerősítését közel tizenöt ezren ünnepelték 2009. május 22-én Debrecenben, a Nagytemplomban megtartott, a Magyar Református Egyház létrejöttét kimondó alkotmányozó zsinathoz kapcsolódó hálaadó ünnepen. 2014. május 24-én, az esemény ötéves évfordulóján a Református Egység Fesztivál ismét Debrecenben népesíti be a Nagytemplom és a református kollégium környékét, közös ünneplésre hívva Kárpát-medence több ezer református gyülekezetét, sok színes programmal bemutatva egyúttal az egyház sokrétű, az egész emberi életutat végigkísérő szolgálatát.
Célkitűzés
Az egész családnak tartalmas programokat nyújtó fesztivál célja az elmúlt években folyamatosan építkező egységünk megjelenítése, hozzájárulva összetartozásunk további megerősítéséhez, megszólítva – a helyszínből adódóan – egyúttal a rendezvénynek otthont adó várost is.
Téma
„Krisztus a jövő, együtt követjük őt!" – hangzott 2009-ben a hálaadó ünnep Kárpát-medencei egységünket kifejező hitvallása. Míg az alkotmányozó zsinat pillanataiban sokak várakozását a „jövő" szócska tükrözte, öt év elteltével most az „együtt" gondolatköre kaphat nagyobb hangsúlyt. A „Legyenek láthatóvá tetteid" (Zsolt 90,16) bibliai jelmondat jegyében megrendezendő fesztivál a magyar reformátusok idén megtartott hetedik világtalálkozójának egyik központi rendezvénye lesz.

ProgramAz eseménysor délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét. A színpadi programok (koncertek, színdarabok, táncbemutatók, gyermekműsorok), kiállítások, kerekasztal beszélgetések több helyszínen zajlanak majd. A szabadtéren felállított nagyszínpad, kisszínpad és gyermekszínpad mellett szerepet kap a Nagytemplom, a Kistemplom, valamint egyebek mellett a református kollégium udvara és díszterme is. A programok összeállítása során fontos cél az egyházhoz kötődő, minőségi produkciók felvonultatása. A fesztiválszerű, részben kisebb gondolatébresztő programelemekből is építkező eseményfolyamot délután 4 órától közös istentisztelet zárja úrvacsorai közösséggel.
Bemutatkozik az egyházAz egyházi szolgálati területek kreatív bemutatkozása során az a szervezőelv kap kiemelt hangsúlyt, hogy az egyház hogyan jelenik meg a társadalomban, a „bölcsőtől a koporsóig" hogyan szólítja meg az embereket és hogyan segíti őket életútjuk során. Egy-egy életkorhoz kapcsolódó szolgálati területet egy-egy intézmény képvisel majd, lehetőség lesz ugyanakkor az egyházi munkaágak Kárpát-medencei jelenlétét is megismerni. A végigjárható „állomásokon" – születés, kisgyermekkor, kisiskolás kor, középiskolás kor, fiatal felnőtt (egyetemista) kor, felnőttkor, időskor – és ezzel párhuzamosan a lehetőségek piacán így bontakozhat ki a fesztivál látogatói számára egyházi életünk gazdagsága, amivel Kárpát-medencei reformátusként a gyülekezetekben, az oktatási intézményekben, a különböző speciális lelkigondozói szolgálatok, egyházi civilszervezetek, kiadók és református médiumok munkája nyomán – és még számos helyen és formában – nap mint nap találkozhatunk.
Gyakorlati tudnivalók

Szállás, étkezés

A programokon való részvétel előzetes regisztrációt, jelentkezést nem igényel, ugyanis a résztvevők várhatóan nagy számára tekintettel a szervezők szállást és étkezést nem tudnak biztosítani.

A szervezők bátorítják a gyülekezeteket, hogy összefogva, és ha tehetik, a testvér-gyülekezeteikkel közösen vegyenek részt az ünnepi alkalmon. Ez az esetleges szállásigények megoldásában is segítséget jelenthet, de akár az egész hétvégére közös programokat szervezve a testvér-gyülekezeti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárulhat.

A fesztiválra érkezők a www.iranydebrecen.hu honlapon találhatnak információkat a debreceni és Debrecen környéki szállásokról. A szálláshelyeket közvetlenül a szálláshelyek elérhetőségén lehet foglalni.

Az ünnepi esemény idején szervezett, közös étkezés nem lesz. Frissítő italokat és ételt a téren felállított sátraknál kedvezményes áron lehet majd vásárolni.

Tájékozódás

A rendezvény helyszínén önkéntesek segítik majd a program lebonyolítását. Az információs pontnál igyekeznek a résztvevőknek segíteni, valamint az egyénileg és csoportosan érkezőknek a pályaudvaron és a nagyobb csomópontoknál adnak majd pontos útbaigazítást. A busszal és személygépkocsival érkezők útvonalát a városon belül táblák is segítik majd.

Utazás

Az utazás történhet egyénileg vagy szervezett csoportokkal. A szervezetten érkező autóbuszokról a püspöki hivatalok nyújtanak bővebb tájékoztatást.

Parkolás

A rendezvényre a buszoknak ingyenes parkolóhely áll rendelkezésre. Személygépkocsival érkezők számára nem tudunk ingyenes parkolóhelyet biztosítani.
Kálvin emlék-istentisztelet és szoboravatás
2014. július 10. Sepsiszentgyörgy
A Kálvin Emlékévek idén a genfi reformátor halálának 450. évfordulójáról megemlékezve érnek véget. Az emlékév kiemelkedő eseményéhez – felavatják Kálvin első erdélyi egész alakos szobrát – fesztivál és a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete, a Generális Konvent közgyűlése kapcsolódik.
Kiemelt kapcsolódó programok

Lendület – Református Ifjúsági Találkozó
2014. május 10. Nagybereg
További információ: krisz.org
Református Zenei Fesztivál
2014. május 23-25. Budapest
További információ: rzf.reformatus.hu
Református Egyházi Napok Dunántúl
2014. július 4-6. Őriszentpéter
További információ: www.rend.hu
Egyházkerületi események
IV. Czeglédi Péter Napok2014. május 1-4. Léva, Zalaba
További információ: www.refleva.com, www.bars.reformatus.sk, www.gimnazium.refleva.com
VIII. BIHart Református Művészeti Fesztivál2014. május 12-18. Biharkeresztes
További információ: www.ttre.hu
Egyházkerületi Családi Nap2014. augusztus 23. Nagybereg
További információ: refua.tirek.hu
Egyházmegyei Családi Nap2014. szeptember 13. Bátka
További információ: www.refgomor.sk
Kálvin-konferencia és domborműavatás2014. szeptember 27. Bácskossuthfalva
További információ: www.szrke.com
IX. Bátorkeszi István Napok2014. október 19–31. Bátorkeszi
További információ: www.batorkeszialap.com
Presbiteri konferencia és tudományos ülés a Bodrogkeresztúri Református Konvent 280 éves évfordulójára2014. november 8. Sárospatak
További információ: www.tirek.hu
Ifjúsági programok

Függőleges keresztény ifjúsági konferencia
1. 2014. május 2-4. Maros megye
2. 2014. május 16-18. Székelyhíd
További információ: fuggoleges.ro
Szeretethíd - Kárpát-medencei önkéntes napok
2014. május 16-17. Kárpát-medence református gyülekezeteiben
További információ: www.szeretethid.hu
élesztŐ Országos ifjúsági találkozó
2014. július 23-27. Kopárhegy
További információ: www.firesz.sk
Kárpát- medencei ifjúsági Imaéjjel
2014. október 10. Kárpát-medence református gyülekezeteiben
További információ: www.reformatus.hu/lap/ifi/imaejjel/
COOL-TÚRA
2014. október 12. Szentleányfalva-Arad
További információ: krisz12.eu
Várom az Urat adventi keresztyén zenefesztivál
2014. december 6. Kolozsvár
További információ: www.ike.ro

Forrás: www.reformatus.hu

2014. április 13., vasárnap

Ifjúsági nap - 2014.04.26. Medina

FÜGGŐ - S - ÉG


REFISZ Ifjúsági nap

2014. április26.

MEDINA

Református templom és ifjúsági tábor

„A szabadság nem cél, csak eszköz, hogy igazán tudjunk szeretni, mert a szabadság a szeretetben mutatja igazi arcát.”

H.Boulad

FÜGGŐ - S - ÉG

Sok ének, őszinte beszélgetés azokkal, akik függőségben éltek: drogokról, alkoholról, útszéli lányokról, játékszenvedélyről...

Elcsendesedés, Isten-keresés...

AZ EMBER FÜGGŐ LÉNY – AZ EMBER SZABAD LÉNY...

Te melyikkel értesz egyet?

A nap előadója:

Böttger Antal református lelkipásztor (Dunaújváros).

Szeretettel hívjuk a Tolnai Református Egyházmegye 12-25 év közötti fiataljait, akik szeretnének egy jó hangulatú közösségben együtt gondolkodni, imádkozni, utakat keresni, találni.

További információ és jelentkezés

ápr. 21 (húsvét hétfőn éjfélig):

Kovács László egyházmegyei ifjúsági referens

70/423 12 33, kovacs.laszlo@reformatus.hu

Részvételi díj nincs, de az ebéd költségeihez (680.- Ft/fő) önkéntes adományokat nem kötelező jelleggel köszönettel fogadunk.

Tolnai Református Egyházmegye

Hirdetések: 2014.04.13.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
 
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Imaóra
Téma: Mi Atyánk (2.) - "Isten országa jöjjön el!"
 
 
 
 
Az ünnepi istentiszteletek rendje:
·  Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet
·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet
 
Istentiszteletek a szórványokban:
·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)
·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)
·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN:
A gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. április 13.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Szekszárdon tartjuk. A helyi lelkész áhítata után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 
SZERETETHÍD BONYHÁDON:
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait, illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2014. május 24.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI NAP:
A Tolnai Református Egyházmegye szervezésében 2014. április 26-án, szombaton egyházmegyei ifjúsági nap lesz Medinán. Szeretettel hívjuk erre a napra gyülekezeteitek fiataljait. Az alsó korhatár a konfirmandus korosztály, a felső kb. 25 év. Jelentkezési határidő április 21. Jelentkezni a gyülekezetek lelkipásztorainál lehet.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. április 6.-án a perselyadomány 6.780. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 


 

2014. április 12., szombat

Az ünnepi istentiszteletek rendje:


 

Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Az ünnepi istentiszteletek rendje:

·                 Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet

·                 Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

·                 Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet


Istentiszteletek a szórványokban:

·                 Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)

·                 Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)

·                 Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 Református istentisztelet (Művelődési ház)
 

A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján:www.bonyhad.reformatus.hu

 

2014. április 6., vasárnap

Hirdetések: 2014.04.06.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Hitmélyítő
Téma: Római levél sorozat - 3. rész (Rm 1:18-32)
·        Csütörtök 9:30 – Baba-Mama Kör
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 


GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN:
A gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. április 13.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Szekszárdon tartjuk. A helyi lelkész áhítata után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 


SZERETETHÍD BONYHÁDON:
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait, illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 


GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2014. május 24.-én, szombaton 10 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 

EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI NAP:

A Tolnai Református Egyházmegye szervezésében 2014. április 26-án, szombaton egyházmegyei ifjúsági nap lesz Medinán. Szeretettel hívjuk erre a napra gyülekezeteitek fiataljait. Az alsó korhatár a konfirmandus korosztály, a felső kb. 25 év. Jelentkezési határidő április 21. Jelentkezni a gyülekezetek lelkipásztorainál lehet.

 


HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 30.-án a perselyadomány 8.720. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 


ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 


EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 


IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!