2015. augusztus 30., vasárnap

Hírlevél 2015.08.30.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·         A "Hisszük és valljuk" c. bibliaórai sorozat alkalmai szeptember 8.-i keddel folytatódnak

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. augusztus 23.-án a perselyadomány 14.290. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

Egyházmegyei rendezvények:
- 2015. szeptember 12.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Felsőnyéken egyházmegyei ifjúsági napot tartanak. Minden fiatalt szeretettel várnak!
- 2015. szeptember 19.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Medinán lesz az egyházmegyei hittan tanévnyitó. Minden hittanos gyermeket szeretettel várnak!

2015. augusztus 24., hétfő

Bibliaórák tervezett tematikája - 2015. II. félév

Bibliaórák tervezett tematikája – 2015. / II. félév

A "Hisszük és valljuk" - felkészítő a református keresztyén életre c. könyv alapján


Időpont:
Téma:
1.
2015. szeptember 8. Kedd 18:00
9. Téma: "Egy lény - három személy"
2.
2015. szeptember 15. Kedd 18:00
10. Téma: "Teremtés és gondviselés"
3.
2015. szeptember 22. Kedd 18:00
11. Téma: "A mi Urunk Jézus Krisztus"
4.
2015. szeptember 29. Kedd 18:00
12. Téma:"Fogantatott és született"
5.
2015. október 6. Kedd 18:00
13. Téma: "Agnus Dei - Isten Báránya"
6.
2015. október 13. Kedd 18:00
14. Téma: "Feltámadott az Úr bizonnyal"
7.
2015. október 20. Kedd 18:00
15. Téma: "Felment a mennybe"
-
2015. október 27. Kedd 18:00
Őszi szünet
8.
2015. november 3. Kedd 17:00
16. Téma: "Maranatha - Urunk jöjj!"
9.
2015. november 10. Kedd 17:00
17. Téma: "A Szentlélek"
10.
2015. november 17. Kedd 17:00
18. Téma: "Az egyház ismertető jelei"
11.
2015. november 24. Kedd 17:00
19. Téma: "Az egyház felépítése"
12.
2015. december 1. Kedd 17:00
20. Téma: "Az egyház története"
13.
2015. december 8. Kedd 17:00
21. Téma: "A misszió"
14.
2015. december 15. Kedd 17:00
22. Téma: "Az evangelizáció"

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

2015. augusztus 23., vasárnap

Hírlevél 2015.08.23.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·         A "Hisszük és valljuk" c. bibliaórai sorozat alkalmai szeptember 8.-i keddel folytatódnak

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. augusztus 16.-án a perselyadomány 12.460. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

Kenyéráldás

Kenyéráldás 2015. augusztus 20:


Mt 14:15-21

15Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá: „Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak.” 16Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!” 17Ők pedig így válaszoltak: „Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk.” 18Ő pedig ezt mondta: „Hozzátok ide nekem azokat!” 19Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. 20Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. 21Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.Jn 6,51

"Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."Gyülekezeti Nap 2015.


GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezte a gyülekezeti napot. 2015. augusztus 22.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán mintegy negyven gyűltünk össze, családosok és egyedülállók, fiatalok és az idősek azért, hogy együtt töltsük ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében. A délután során pedig bibliaismereti vetélkedőre került sor, ahol a vidám műsor keretében eleveníthettük fel a bibliaórákon vagy hittanórákon szerzett ismereteinket.2015. augusztus 16., vasárnap

Hírlevél 2015.08.16.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A következő vasárnapon, augusztus 23.-án az új kenyérért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!
 
Istentiszteletek a szórványokban (2015.08.23.):
·        Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
·        Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
KERSZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Baranyai Zoltán és Bányai Erika második gyermeke, Lara részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2015. augusztus 22.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. augusztus 9.-én a perselyadomány 8.150 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 

2015. augusztus 9., vasárnap

Gyülekezeti Nap 2015.08.22.


GYÜLEKEZETI NAP:
 
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2015. augusztus 22.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 

Hírlevél 2015.08.09.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2015. augusztus 22.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. augusztus 2.-án a perselyadomány 8.880 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

2015. augusztus 4., kedd

Hírlevél 2015.08.02.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. július 26.-án a perselyadomány 15.450. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.