2014. november 30., vasárnap

Hirdetések: 2014.11.30.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 Bibliaóra (Római levél sorozat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. november 23.-án a perselyadomány 9.605. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk hittanos és gyerek-istentiszteletre járó gyermekeit szeretnénk ebben az esztendőben is egy karácsonyi ajándékcsomaggal meglepni, ehhez kérjük a testvérek támogatását!
 
KARÁCSONYI KONCERT
2014. december 14.-én, vasárnap 16:00 órai kezdettel a Szaggató zenekar ad karácsonyi koncertet templomunkban. A koncert után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Aki tud, kérjük, hozzon egy tálca süteményt! Mindenkit szeretettel várunk!
 
ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Gyülekeztünkben az adventi vasárnapokon a gyermek-istentiszteletek alkalmával kézműves foglalkozásokat tartunk.
Szeretettel hívunk minden gyermeket!
 


2014. november 28., péntek

KARÁCSONYI KONCERT (2014.12.14.)


 
KARÁCSONYI KONCERT
 
2014. december 14.-én, vasárnap 16:00 órai kezdettel a Szaggató zenekar ad karácsonyi koncertet templomunkban. A koncert után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Aki tud, kérjük, hozzon egy tálca süteményt! Mindenkit szeretettel várunk!
 

2014. november 24., hétfő

KARÁCSONYI KONCERT
KARÁCSONYI KONCERT
2014. december 14.-én, vasárnap 16:00 órai kezdettel a Szaggató zenekar ad karácsonyi koncertet templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk!
 

ADVENTI KÉZMŰVES FOGALKOZÁSOK

ADVENTI KÉZMŰVES FOGALKOZÁSOK
Gyülekeztünkben az adventi vasárnapokon a gyermek-istentiszteletek alkalmával kézműves foglalkozásokat tartunk. A gyerekek megismerhetik Jézus születésének történetét, karácsonyi énekeket tanulnak, s különböző kézműves technikák segítségével mindenki számára lehetőség adódik arra, hogy maga készítse el szerettei számára a karácsonyi ajándékot.
 

2014. november 23., vasárnap

Hirdetések: 2014.11.23


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 Bibliaóra (Római levél sorozat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. november 16.-án a perselyadomány 6.045. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

2014. november 17., hétfő

Hirdetések: 2014.11.16.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 Bibliaóra (Római levél sorozat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. november 9.-én a perselyadomány 7.835. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.
 

2014. november 10., hétfő

Hirdetések: 2014.11.09.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 Bibliaóra (Római levél sorozat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. november 2.-án a perselyadomány 24.660. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.
 
Iratterjesztés:
A 2015. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95. Ft). Biblia, Énekeskönyv és különböző imádságos könyvek szintén rendelhetők a Lelkészi Hivatalban

2014. november 2., vasárnap

Hirdetések: 2014.11.02.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 Bibliaóra (Római levél sorozat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. október 26.-án a perselyadomány 5.490. Ft volt. A befolyt adományt a Sajóládi Református Gyülekezet új templomának építésére továbbítottuk! Köszönjük az adományokat!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Keresztelő és felnőtt-konfirmáció
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült és felnőtt-konfirmálóként bizonyságot tett hitéről Cseke Péter testvérünk. Hordozzunk imádságban gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünket, hogy erősödjék meg a hitben, Krisztus Urunk és az Ő egyháza iránti elköteleződésben!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.
 
Iratterjesztés:
A 2015. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95. Ft). Biblia, Énekeskönyv és különböző imádságos könyvek szintén rendelhetők a Lelkészi Hivatalban.
 

2014. november 1., szombat

Meghívó


MEGHÍVÓ

Novemberben Váraljára látogat Szenczy

Sándor a médiából is jól ismert Baptista

Szeretetszolgálat elnöke, aki a világ

minden tájára eljutott, hogy segítséget

nyújtson Jézus nevében a rászorulóknak.
 

Szenczy Sándor baptista lelkipásztor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője. 1965-ben született Sajószentpéteren. A pesti vagonoktól indulva jutott a Fehér Házig…. 1996-ban létrejött Baptista Szeretetszolgálat mára több kontinensen dolgozó, milliárdos szervezetté nőtt. Tizennégy éves volt, mikor szülei elváltak és ő elköltözött otthonról. Ebben az időszakban magától értetődőek voltak a bulik, az alkohol, a kábítószer, a rendőrségi ügyek. A gimnáziumból csak azért nem rúgták ki, mert akkoriban Magyarország tíz legjobb sakkozója közt volt. Feltört lakásokban, a Nyugati pályaudvaron álló vagonokban élt a „banda”, amely része volt a pesti underground korszaknak….. egy ismeretlen hívón keresztül Isten megtalálta – a titkos katonai telefonvonalon……

Ha többet is szeretne tőle hallani, jöjjön el, szeretettel várjuk,

 

2014, november 16-án, 16 órára,

a VÁRALJAI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

A belépés ingyenes!

 

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem Örök élete legyen.”

János evangéliuma 3,16. vers.

 

Váraljai Baptista Gyülekezet.