2017. augusztus 31., csütörtök

Bibliaórák tervezett tematikája a 2017/2018. tanév 1. félévében


Bibliaórák tervezett tematikája a 2017/2018. tanév 1. félévében

„Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben”


Dátum:
Téma:
Igerész / Hitvallás:
1.        
Szeptember 5.
Kedd 18:00
Koncentrálás a vigasztaló evangéliumra
Heidelbergi Káté 1. úrnapja:
1-2. k.-f.
2.        
Szeptember 12.
Kedd 18:00
Milyen az ember?
Heidelbergi Káté 2. úrnapja:
3-5. k.-f.
3.        
Szeptember 19.
Kedd 18:00
Az ártatlanságtól a romlottságig
Heidelbergi Káté 3. úrnapja:
 6-8. k.-f.
4.        
Szeptember 26.
Kedd 18:00
A bűnt bűntető, igazságos Isten
Heidelbergi Káté 4. úrnapja:
9-11. k.-f.
5.        
Október 3.
kedd 18:00
Az ember megváltása, az elégtétel fogalma
Heidelbergi Káté 5. úrnapja: 12-15. k.-f.
6.        
Október 10.
kedd 18:00
A szabadító személye
Heidelbergi Káté 6. úrnapja: 16-19. k.-f.
7.        
Október 17.
kedd 18:00
Hit és hitvallás
Heidelbergi Káté 7. úrnapja: 20-23. k.-f.
8.        
Október 24.
kedd 18:00
Az egy, igaz, örök Isten
Heidelbergi Káté 8. úrnapja: 24-25. k.-f.

Október 31.
kedd 17:00
Reformáció ünnepe
Közös istentisztelet a protestáns felekezetekkel
9.        
November 7.
Kedd 18:00
A Teremtő Atya Istenről
Heidelbergi Káté 9. úrnapja: 26. k.-f.
10.    
November 14.
Kedd 18:00
A Gondviselő Isten munkája
Heidelbergi Káté 10. úrnapja: 27-28. k.-f.
11.    
November 7.
Kedd 18:00
A Fiú Istenről, Jézus nevének magyarázata
Heidelbergi Káté 11. úrnapja: 28-30. k.-f.
12.    
November 21.
Kedd 18:00
A Krisztus méltóságjelző jelentősége
Heidelbergi Káté 12. úrnapja: 31-32. k.-f.
13.    
November 28.
Kedd 18:00
Jézus Krisztus Istensége
Heidelbergi Káté 13. úrnapja: 33-34. k.-f.
14.    
December 5.
Kedd 18:00
Jézus fogantatása és születése
Heidelbergi Káté 14. úrnapja: 35-36. k.-f.
15.    
December 12.
Kedd 18:00
Krisztus szenvedése és annak értelme
Heidelbergi Káté 15. úrnapja: 37-39. k.-f.
16.    
December 19.
Kedd 18:00
Krisztus halála és annak értelme
Heidelbergi Káté 16. úrnapja: 40-44. k.-f.


Téli szünet2017. augusztus 28., hétfő

Hírlevél 2017.08.27.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra – szeptember 5.-től új sorozat indul a Heidelbergi Káté alapján.
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

Gyülekezeti családi nap:
2017. szeptember 17.-én, vasárnap 10:00 órai kezdettel gyülekezetünkben családi napot tartunk. Az istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk egy közös ebédre a parókia udvarán!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. augusztus 20-án, vasárnap a perselyadomány 17.370. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Adománygyűjtés:
A gyülekezeti terembe szeretnénk új székeket vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet!


2017. augusztus 20., vasárnap

Hírlevél 2017.08.20.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra – A nyári szünet ideje alatt nincs bibliaóra. Szeptembertől indul majd új sorozat a Heidelbergi Káté alapján.
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

Gyülekezeti családi nap:
2017. szeptember 17.-én, vasárnap 10:00 órai kezdettel gyülekezetünkben családi napot tartunk. Az istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk egy közös ebédre a parókia udvarán!

HÁLAÁLDOZATUNK:
Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!

Túrmezei Erzsébet:
Nyár
Uram, áldalak a nyárban.
Aranykalászos határban
száll most hálával teli
trónusod elé az ének,
tüzéért a nap hevének,
mert a szemet érleli.
Esőcseppek záporáért,
hajnalok hűs harmatáért,
mindenért az ég alatt
vigassággal áldalak.

Friss vetés, szép zöld ígéret
magot hozott és megérett,
s amint lengeti a szél,
zizegő, szelíd szavával,
hitet tevő himnuszával
nagy jóvoltodról beszél.
Boldog, aki érti, hallja,
s míg aratni indul karja,
miközben rend rendre dűl,
Téged dicsér egyedül.

Minden kicsiny búzaszemben
térdre kényszerítesz engem,
csodatevő Istenem.
Kezed odatette áldva
a nyár gazdag asztalára
mindennapi kenyerem.
S asztalán a keresztfának
Fiadat is odaszántad,
hogy benne legyen nekünk
kenyerünk és életünk
.

2017. augusztus 13., vasárnap

Hírlevél 2017.08.13.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

Augusztus 20.-án, vasárnap, Bonyhádon az államalapítás és az új kenyér ünnepe alkalmából tartott istentiszteletünk 9:00 órakor kezdődik. Az ünnepi istentiszteleten az úrasztalát megterítjük.
A városi ünnepség 10:30 órakor kezdődik majd a művelődési központ előtti téren, ahol a történelmi egyházak képviselői közösen áldják meg az új kenyeret.

Ünnepi istentiszteletetek a szórványokban:
Kéty: aug. 20. vasárnap 14:00 (Evang. templom)
Tevel: aug. 20. vasárnap: 15:00 (Műv. Ház)

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. augusztus 6-án, vasárnap a perselyadomány 6.880. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!

2017. augusztus 6., vasárnap

Hírlevél 2017.08.06.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra – A nyári szünet ideje alatt nincs bibliaóra. Szeptembertől indul majd új sorozat a Heidelbergi Káté alapján.
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

Augusztus 20.-án, vasárnap, az államalapítás és az új kenyér ünnepe alkalmából tartott istentiszteletünk 9:00 órakor kezdődik. Az ünnepi istentiszteleten az úrasztalát megterítjük.
A városi ünnepség 10:30 órakor kezdődik majd a művelődési központ előtti téren, ahol a szokásos módon a történelmi egyházak képviselői közösen áldják meg az új kenyeret.

HÁLAÁLDOZATUNK:
Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!