2019. április 28., vasárnap

Hírlevél 2019.04.27.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. április 21-én a perselyadomány 62.620. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

A Magyar Református Egység Napja
2019. május 18-án, szombaton, Debrecenben kerül sor a Magyar Református Egység Napja megünneplésére. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Gyülekezeti családi nap:
2019. május 26-án, vasárnap 10:00 órai kezdettel a gyülekezetünkben családi napot tartunk. Az istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk egy közös ebédre a parókia udvarán! Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze előre a Lelkészi Hivatalban vagy a presbitereknél.

Református hit és erkölcstan beíratás:
Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2019/20. tanévben is református hittanra. A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info


2019. április 14., vasárnap

Hírlevél 2019.04.14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·     Kedd 18:00 – Bibliaóra – egyházmegyei tanácsülés miatt elmarad, helyette gyülekezeti énekóra, énektanulás lesz.
Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:
·        Nagypéntek 10:00 – istentisztelet
·        Húsvétvasárnap 10:00 – istentisztelet úrvacsorával
·        Húsvéthétfő 10:00 – istentisztelet

Ünnepi istentiszteletek a szórványokban:
Felsőnána: Húsvétvasárnap 13:30
Kéty: Húsvétvasárnap 14:30
Tevel: Húsvétvasárnap 15:30

Testestől – lelkestől előadássorozat
 „Az EU keresztyén szemmel” – címmel tart előadást, „A testestől lelkestől” c. előadássorozat következő alkalmán, 2019. április 24-én 17:00 órai kezdettel Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési központban, dr. Viczián Miklós a Pasaréti Református Gyülekezet presbitere. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. április 7-én a perselyadomány 14.350. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Református hit és erkölcstan beíratás:
Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2019/20. tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai beiratkozáskor kell beíratni felekezeti hittanra. Akik tavaly nem a felekezetük szerinti hittanra íratták be a gyermeküket, azok május 20-ig kérhetik az átíratást.
A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info


Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2019-ben is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066


2019. április 7., vasárnap

Hírlevél 2019.04.07.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·     Kedd 18:00 – Bibliaóra (2. helvét Hitvallás témái alapján olvassuk közösen a Bibliát)

·     Vasárnap 10:00 – istentisztelet

                      10:00 – gyermek-istentisztelet

·     Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő

                 11:00 – gyülekezeti énektanulás


Testestől – lelkestől előadássorozat
 „Az EU keresztyén szemmel” – címmel tart előadást, „A testestől lelkestől” c. előadássorozat következő alkalmán, 2019. április 24-én 17:00 órai kezdettel Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési központban, dr. Viczián Miklós a Pasaréti Református Gyülekezet presbitere. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A Magyar Református Egység Napja
2019. május 18-án, szombaton, Debrecenben kerül sor a Magyar Református Egység Napja megünneplésére. A Tolnai Református Egyházmegyéből közös busz indul az ünnepségre, jelentkezni április 15-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.

HÁLAÁLDOZATUNK:
Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. április 1., hétfő

Hírlevél 2019.04.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·     Kedd 18:00 – Bibliaóra

·     Vasárnap 10:00 – istentisztelet

                      10:00 – gyermek-istentisztelet

·     Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő

                 11:00 – gyülekezeti énektanulás


Egyházmegyei Női Konferencia
2019. március 30-án, szombaton 9:30 órai kezdettel Dunaszentgyörgyön nőtestvérek számára lesz konferencia. Az előadó Kovácsné Szegedi Ildikó baptista lelkészfeleség lesz. Az alkalom 17.30-ig tart. Mindenkit szeretettel várnak!

Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
2019. április 6-án, 9:00 órai kezdettel Nagydorogon kerül megrendezésre az egyházmegyei presbiteri konferencia, amelynek témája egyházmegyénk jelene és jövője lesz. A konferencia várhatóan 15:00 óráig fog tartani, az ebédhez 1000 Ft a hozzájárulás. Jelentkezni a gyülekezet lelkipásztoránál lehet.

A Magyar Református Egység Napja
2019. május 18-án, szombaton, Debrecenben kerül sor a Magyar Református Egység Napja megünneplésére. A Tolnai Református Egyházmegyéből közös busz indul az ünnepségre, jelentkezni április 15-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. március 17-én a perselyadomány 14.475 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)