2015. április 27., hétfő

Hírlevél: 2015.04.26.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - "Hisszük és valljuk" címmel új sorozat indul!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. április 19.-én, a perselyadomány 13.420. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2015. április 25.-én, Molnár János testvérünktől, aki Isten kegyelméből 82 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságoskönyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, ahová továbbra is lehet jelentkezni!
A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.

2015. április 20., hétfő

Gyülekezeti hírlevél 2015.04.19.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (április 21.-én elmarad)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
HÁLAÁLDOZATUNK:
Az elmúlt vasárnapon, 2015. április 12.-én, a kárpátaljai testvéreink megsegítésére hirdetett gyűjtés perselyadománya 25.330. Ft volt, amit a Református Szeretetszolgálathoz továbbítottunk, Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságoskönyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, ahová továbbra is lehet jelentkezni!
A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.

 

2015. április 13., hétfő

Hírlevél: 2015.04.12.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - "Hisszük és valljuk" címmel új sorozat indul!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
Az elmúlt vasárnapon, 2015. április 5.-én, húsvétvasárnap a perselyadomány 38.940 Ft, április 6.-án húsvéthétfőn pedig 6.880. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 
Persely-adománygyűjtés Kárpátaljára
Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által Kárpátalján kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására Református Egyházunk 2015. április 12.-i vasárnapra az egész Kárpát-medencére kiterjedő újabb gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy gyülekezeteink meghallják a segítségért kiáltók szavát, imádságos szívvel és adakozással is együtt éreznek minden bajba jutottal.
 
Egyházmegyei presbiteri konferencia:
"Az egyház társadalmi felelőssége" címmel tartanak egyházmegyei presbiteri konferenciát 2015. április 18.-án, 9:00 órai kezdettel Madocsán, a református templomban, ahová minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
 „Biblia, műveltség, élmény”
Kedves Szülők! 2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt.
A döntés az Önöké. Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!
 
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.

2015. április 5., vasárnap

Hirdetések: 2015.04.05.


 
Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - április 7.-én elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
Az elmúlt vasárnapon, 2015. március 29.-én, a perselyadomány 9.250 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
Persely-adománygyűjtés Kárpátaljára
Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által Kárpátalján kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására Református Egyházunk 2015. április 12.-i vasárnapra az egész Kárpát-medencére kiterjedő újabb gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy gyülekezeteink meghallják a segítségért kiáltók szavát, imádságos szívvel és adakozással is együtt éreznek minden bajba jutottal.
 
Egyházmegyei presbiteri konferencia:
"Az egyház társadalmi felelőssége" címmel tartanak egyházmegyei presbiteri konferenciát 2015. április 18.-án, 9:00 órai kezdettel Madocsán, a református templomban, ahová minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
 „Biblia, műveltség, élmény”
Kedves Szülők! 2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt.
A döntés az Önöké. Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!
 
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

 

2015. április 4., szombat

Az ünnepi istentiszteletek rendje:


Áldott húsvétot! 
Jézus Krisztus mondja:
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért." (Jn 10:11)
 
 

 
Az ünnepi istentiszteletek rendje:


·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet

 

Istentiszteletek a szórványokban:

·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)

·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)

·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)

 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

2015. április 1., szerda

Perselyadomány-gyűjtés Kárpátaljának

Perselyadomány-gyűjtés Kárpátaljának

Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által Kárpátalján kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására, a Generális Konvent elnöksége 2015. április 12-re, vasárnapra az egész Kárpát-medencére kiterjedő újabb gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére.  A Magyarországi Református Egyház Elnöksége az alábbi levelet intézte egyházunk valamennyi gyülekezetéhez a Kárpátalján élő testvéreink megsegítése ügyében. A levelet a tovább mögött teljes terjedelemben közöljük.
A Magyarországi Református Egyház
valamennyi gyülekezete részére
Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr/Asszony!
Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvérek!
2015. március 23-án és 24-én Beregszász adott otthont a Generális Konvent elnökségi ülésének. A tanácskozás kiemelten foglalkozott az Ukrajnában kialakult háborús helyzet kárpátaljai következményeivel, valamint az összehangolt és hatékonyabb segítségnyújtás lehetőségeivel.
Mint az elhangzó beszámolókból kirajzolódott, az ukrán politikai helyzet rendkívül képlékeny, a pénz értéke rohamosan csökken, a kenyérkereső férfiak közül sokakat behívnak katonának, az emberek nem tudják, mit hozhat a jövő, miközben helyzetüket egyre kilátástalanabbnak ítélik.
A Kárpát-medencei református egyházvezetők a vendéglátó Kárpátaljai Református Egyház elnökségével együtt köszönetüket fejezik ki a bajok enyhítését és a rászorulók segítését szolgáló, már eddig felajánlott és eljuttatott sok adományért, hogy a nehéz helyzetben élő kárpátaljai testvéreink megsegítésére meghirdetett korábbi gyűjtésekre válaszolva gyülekezeteink és intézményeink betöltötték az „egymás terhét hordozzátok" Krisztusi törvényét.
Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által Kárpátalján kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására, a Generális Konvent elnöksége 2015. április 12-re, vasárnapra az egész Kárpát-medencére kiterjedő újabb gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére. Bizonyosak vagyunk abban, hogy gyülekezeteink meghallják a segítségért kiáltó szót, imádságos szívvel és adakozással is együtt éreznek minden bajba jutottal.
Kérjük, hogy adományaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 10702019-85008898-51100005 számú számlaszámra „KÁRPÁTALJA" megjegyzéssel juttassák el az április 12-ét követő lehető legrövidebb időn belül.

Életükre és szolgálatukra Isten gazdag áldását kérjük.

Budapest, 2015 húsvétján

Dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke
Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Forrás: www.reformatus.hu