2015. szeptember 27., vasárnap

Hírlevél 2015.09.27.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·         Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" c. sorozat (12.): "Fogantatott és született"

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. szeptember 20.-án a perselyadomány 6.060 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Konfirmációi felkészítő:
Ebben az esztendőben is indul a fiatalok számára konfirmációi felkészítő. Az alkalmakat vasárnap az istentisztelet után, 11:00 órai kezdettel tartjuk a Lelkészi Hivatalban.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható. A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.

2015. szeptember 7., hétfő

Hírlevél 2015.09.13.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·         Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" c. sorozat 9. téma: "Egy lény - három személy"

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. augusztus 30.-án a perselyadomány 6.840. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

Egyházmegyei rendezvények:
- 2015. szeptember 12.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Felsőnyéken egyházmegyei ifjúsági napot tartanak. Minden fiatalt szeretettel várnak!
- 2015. szeptember 19.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Medinán lesz az egyházmegyei hittan tanévnyitó. Minden hittanos gyermeket szeretettel várnak!