2016. április 19., kedd

Gyülekezeti Hírlevél 2016.04.17.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 31. Téma: Isten neve (3. parancsolat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. április 10-én vasárnap a perselyadomány 13.490. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából 2016. május 21.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán gyülekezeti napot szervez. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében

MEGHÍVÓ NŐI KONFERENCIÁRA:
A Tolnai Református Egyházmegye szervezésében 2016. április 23-án, szombaton 9:00 órai kezdettel Dunaszentgyörgyön keresztyén női konferencia lesz, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak. Az előadók: Deméné Miksa Zsuzsanna ny. református lelkipásztor és Salyámosy Éva a Duna Televízió ny. szerkesztő rendezője. A közös ebéd miatt a szervezők kérik, hogy akik részt kívánnak venni az alkalmon, legyenek szívesek ezt április 17-ig jelezni a gyülekezet lelkipásztoránál vagy az egyházmegye Esperesi Hivatalában.

MEGHÍVÓ HANGVERSENYRE:
A bonyhádi evangélikus templomban 2016. április 24-én 17:00 órai kezdettel J. S. Bach kantátáit adják elő. A hangversenyre való belépés ingyenes, szeretettel várnak minden érdeklődőt!

2016. április 11., hétfő

Gyülekezeti Hírlevél 2016.04.10.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 31. Téma: Isten szolgálata (A 2. parancsolat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. április 3-án vasárnap a perselyadomány 9.610. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából 2016. május 21.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán gyülekezeti napot szervez. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

MEGHÍVÓ:
A Tolnai Református Egyházmegye szervezésében 2016. április 23-án, szombaton 9:00 órai kezdettel Dunaszentgyörgyön keresztyén női konferencia lesz, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak. Az előadók: Deméné Miksa Zsuzsanna ny. református lelkipásztor és Salyámosy Éva a Duna Televízió ny. szerkesztő rendezője. A közös ebéd miatt a szervezők kérik, hogy akik részt kívánnak venni az alkalmon, legyenek szívesek ezt április 17-ig jelezni a gyülekezet lelkipásztoránál vagy az egyházmegye Esperesi Hivatalában. A konferencia előreláthatólag 16:00 óráig tart. A konferencia szünetében lehetőség lesz Salyámosi Éva könyvének megvásárlására is.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk végső búcsút Majoson, április 4-én, hétfőn Horváth János testvérünktől, aki Isten kegyelméből 80 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS:
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEIRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!


2016. április 6., szerda

Gyülekezeti Hírlevél


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 30. Téma: Isten tisztelete (1. parancs.)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. március 27-én húsvétvasárnap a perselyadomány 47.075. Ft volt, március 28.-án, húsvéthétfőn pedig 13.490. Ft. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

HALOTTUNK:
Életének 80. évében elhunyt Horváth János testvérünk. Temetése 2016. április 4.-én 15:00 órai kezdettel lesz Majoson. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS:
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEIRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára.