2018. február 26., hétfő

Hírlevél 2018.02.25.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 20.)
·        Szerda 18:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
                                 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. február 18-án a perselyadomány 14.150. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

BIBLIAVASÁRNAP:
Március első vasárnapja egyházunkban mindig Bibliavasárnap, amikor minden gyülekezetben a perselyadományt a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítő Bibliatársulat javára továbbítjuk.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2018. február 23-án Kovács Béláné szül. Szakács Ágnes testvérünktől, aki Isten kegyelméből 83 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását gyászoló testvéreink számára!
Az egyházközség számlaszáma: 71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2018. február 18., vasárnap

Hírlevél 2018.02.18.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 19.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. február 11-én a perselyadomány 9.520. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

HALOTTUNK:
Életének 83. évében elhunyt Kovács Béláné szül. Szakács Ágnes testvérünk, akinek temetése 2018. február 23. pénteken 11:00 órai kezdettel lesz Bonyhádon az evangélikus temetőben. Imádságban kérjük Isten vigasztalását gyászoló testvéreink számára!

2018. február 12., hétfő

Hírlevél 2018.02.11.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 18.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet (úrvacsorai közösség, nagyböjt 1. vasárnapja)
                                 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. február 4-én a perselyadomány 6.105. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

HALOTTUNK:
Életének 83. évében elhunyt Kovács Béláné szül. Szakács Ágnes testvérünk, akinek temetése 2018. február 23. pénteken 11:00 órai kezdettel lesz Bonyhádon az evangélikus temetőben. Imádságban kérjük Isten vigasztalását gyászoló testvéreink számára!


2018. február 9., péntek

Bibliaórák tervezett tematikája 2018. 1. félévében


Bibliaórák tervezett tematikája 2018. 1. félévében

„Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben”


Dátum:   

Téma:

Igerész / Hitvallás:

1.      

Február 6.

Kedd 18:00

Krisztus feltámadása

Heidelbergi Káté 17. úrnapja:


2.      

Február 13

Kedd 18:00

A mennybe ment Krisztus

Heidelbergi Káté 18. úrnapja:


3.      

Február 20

Kedd 18:00

Krisztus uralkodása és visszajövetele

Heidelbergi Káté 19. úrnapja:


4.      

Március 6.

Kedd 18:00

A Szentlélek

Heidelbergi Káté 20. úrnapja:


5.      

Március 13.

kedd 18:00

Az Egyházról

Heidelbergi Káté 21. úrnapja:

6.      

Március 20.

kedd 18:00

A feltámadás és az örök élet reménysége

Heidelbergi Káté 22. úrnapja:

7.      

Március 27.

kedd 18:00

A hit általi megigazulás I.

Heidelbergi Káté 23. úrnapja:

---

Április 3.

Kedd 18:00

Húsvéti szünet

---

8.

Április 10.

Kedd 18:00

A hit általi megigazulás II.

Heidelbergi Káté 24. úrnapja:

9.

Április 17.

Kedd 18:00

A sákramentumtan

Heidelbergi Káté 25. úrnapja:

10.

Április 24

Kedd 18:00

A keresztség lényege

Heidelbergi Káté 26. úrnapja:

---

Május 1.

Kedd 18:00

Munkaszüneti nap

---

11.

Május 8

Kedd 18:00

A keresztség hatása

Heidelbergi Káté 27. úrnapja:

12.

Május 15.

Kedd 18:00

Az úrvacsora lényege

Heidelbergi Káté 28. úrnapja:

13.

Május 22

Kedd 18:00

Az úrvacsora hatása

Heidelbergi Káté 29. úrnapja:

14.

Május 29.

Kedd 18:00

Az úrvacsora és a mise

Heidelbergi Káté 30. úrnapja:

15.

Június 5.

Kedd 18:00

A mennyország kulcsai és a kulcsok hatalma
Heidelbergi Káté 31. úrnapja:

2018. február 4., vasárnap

Hírlevél 2018.02.04.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 17.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. január 28-án a perselyadomány 7.915. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy a gyülekezet teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.