2018. február 4., vasárnap

Hírlevél 2018.02.04.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 17.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. január 28-án a perselyadomány 7.915. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy a gyülekezet teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése