2014. augusztus 31., vasárnap

Hirdetések: 2014.08.31.


Érintés

 

Nem földindulásban,
hangos zivatarban,
sziklát hasogató
zúgó szélviharban,
nem perzselő tűzben,
láng-csipkebokorban,
de halk, szelíd szóban
érint meg az Isten.

 

És mindenkit másképp:
Kit gyermekkorában,
mint a kis Sámuelt
az Úr templomában.
Kit munkája közben,
fogva ekeszarvát,
miképp a próféta
hallja elhívását.
Kit betegágyában,
börtön cellájában,
roskadó gyászában
ölel át az Isten.

 

De téged is szólít,
ki e sort olvasod,
szelíd, hívó hangját
te is meghallhatod.
Talán egy Igében
váratlanul, csendben
érinti meg lelked,
s gyújt tüzet szívedben.
Mert szeret az Isten!

(Ismeretlen szerző)

 

 

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Kedd 18:00 Bibliaóra (Hitébresztő)
Téma: "Kezdetben..." - sorozat (5.) "Amit alkotott, igen jó!"
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Egyházmegyei rendezvények:
2014. szeptember 13.-án, szombaton 14:00 órai kezdettel kerül sor Őcsényben a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, Kovács Lászlónak a beiktatására. Igét hirdet dr. Szabó István az egyházkerület püspöke, a beiktatás szolgálatát Rácz József az egyházmegye esperese végzi.
2014. szeptember 20.-án, szombaton 9:00 órai kezdettel Medinán lesz az egyházmegyei hittan tanévnyitó. Minden hittanos gyermeket szeretettel várnak!
2014. szeptember 27.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Tamásiban egyházmegyei presbiteri konferencia lesz. Minden presbitert szeretettel várnak!
2014. október 4.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Gyönkön egyházmegyei ifjúsági napot tartanak. Minden fiatalt szeretettel várnak!
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. augusztus 24.-én a perselyadomány 11.470. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 

2014. augusztus 17., vasárnap

Hirdetések: 2014.08.17.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A következő vasárnapon, augusztus 24.-én az új kenyérért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!
 
Istentiszteletek a szórványokban:
·        Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
·        Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)
 
A bibliaóra jelenleg szünetel, a megkezdett sorozat szeptembertől folytatódik!
 
KISKÖRI LELKI NAP:
A Dél-tolnai Lelkészkör "Lelki nagytakarítás" címmel 2014. augusztus 23.-án, szombaton 9 órai kezdettel lelki napot szervez Fadd-Domboriban. A lelkészkör minden gyülekezetéből 0-99 éves korig lehet jelentkezni a helyi lelkipásztornál. A nap költsége 6 éves korig 750 Ft, 6 éves kor felett 950 Ft, amely magába foglalja az ebéd és a strandolás költségét. A lelki nap témája: "Mi történik, ha behívom Jézust az életembe?" A lelki napot rossz idő esetén is megtartjuk, a délutáni strandolás helyet ebben az esetben más program lesz. A jelentkezési határidő 2014. augusztus 17. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
 

2014. augusztus 9., szombat

KISKÖRI LELKI NAP:
KISKÖRI LELKI NAP:
A Dél-tolnai Lelkészkör "Lelki nagytakarítás" címmel lelki napot szervez 2014. augusztus 23.-án, szombaton 9 órai kezdettel Fadd-Domboriban. A lelkészkör minden gyülekezetéből 0-99 éves korig lehet jelentkezni a helyi lelkipásztornál. A nap költsége 6 éves korig 750 Ft, 6 éves kor felett 950 Ft, amely magába foglalja az ebéd és a strandolás költségét. A lelki nap témája: "Mi történik, ha behívom Jézust az életembe?" A lelki napot rossz idő esetén is megtartjuk, a délutáni strandolás helyet ebben az esetben más program lesz. A jelentkezési határidő 2014. augusztus 17. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

2014. augusztus 4., hétfő

Hirdetések: 2014.08.03.


Jézus követése

 

Városokon át, falvakon által
ott halad Ő és telve csodákkal,
a levegő: mert szökdel a sánta,
vakok ujjongnak a napot látva,
néma ajkon is örömdal zendül.
Halott lép elő hideg verembül.
A csodatevőt kíséri, amerre
megy, lépdel a lába, betegek ezerje.
Tódul a nép, hogy ámuljon, lásson.
Úr a halálon! Úr elmúláson!
Nevét a hír is szárnyra kapja.
Tanítványai kicsiny csapatja
boldog, hogy benne Urára tekinthet.
Úgy szereti mindet és vezeti mindet!
Galilea fénylő ege alatt
Isten fia halad, halad, halad.

 

…Valakit ott a koponyák hegyére
kísér a nép. Száz sebből csorog a vére.
Ostormegtépte vállán durva fábul
nehéz kereszt. A tömeg zajong, bámul.
Gőgös gúnnyal farizeusok nézik,
vad poroszló hogyan sújt rajta végig.
Körültekint. A lázas két szeme
mintha keresne, mintha kérdene:
hányan vele és hányan ellene?

 

Hányan vele? Fenne a kereszt alatt
viharvert, könnyes, árva kis csapat:
a tanítvány, akit szeret vala…
néhány asszony még… zeng a kardala
hideg közönynek, hahotázó gúnynak.
Fekete földre véres cseppek hullnak.
Mit vétkezett, hogy így kell halnia?!
Szenved, szenved az Isten Fia!
Szenved, szenved az Isten Fia.

 

Ő ment az úton. Hátra nem tekintett.
Életet mentett, égi magot hintett,
s bár százak, ezrek léptek nyomára,
tudta, hogy megy: fel a Golgotára.
Tudta, hányan maradnak el mögötte.
Azt kérdezik csak, uralkodni jött-e.
Ha nem, hát vissza, rettenve, ijedve.
Szenvedni vele kinek volna kedve?
Tudta, hogy fenn, fenn a kereszt alatt,
csak egy viharvert, árva kis csapat,
csak annyi lesz az, ami megmarad.

 

Isten Fia halad, mégis halad
ma is. Napfényen… viharon keresztül…
vad tengeren is hívó szava rezdül.
Elő, tengeren járó Péterek!
Hány riad vissza: Tovább nem merek.
Pedig tovább még, a főpap elébe,
hol rágalom tőrét döfik a szívébe.
Ki vele járt viharzó tengeren,
Hány mondja most gyáván: „Nem ismerem.”
Tovább, tovább! Kereszt gyalázatát
hordva ki éri el a Golgotát?!

 

A könnyes, árva, viharvert csapatnak
odaát pálmát és koronát adnak
fehér, hótiszta angyalseregek.
Kitárulnak tündöklő egek.
Ujjongva zeng az örök hálaének.
De hányan lesznek, akik odaérnek?

 

Túrmezei Erzsébet

 

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A bibliaóra jelenleg szünetel, a megkezdett sorozat szeptembertől folytatódik!
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. július 27.-én a perselyadomány 11.610 Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!