2014. június 29., vasárnap

Hirdetések: 2014.06.29.

A kisgyermek példája

 

Neves sztárokhoz hasonlóvá lenni!
Vonzóbb e célnál nem is lehet semmi.

 

– Így vélekedsz… És Jézus nem neheztel,
Csak játszik csöndesen a gyermekekkel.

 

Majd föltekint, majd egyet ott kiválaszt,
És megadja a mélyértelmű választ.

 

Ki lesz nagyobb a mennyek országában?
Te is lehetsz – kicsiny gyermekké váltan!

 

Alázat, tisztesség és egyszerűség –
Az életedet ezek ékesítsék!

 

Ki hajlékát egy gyermekkel megosztja,
Otthonába a Megváltót fogadta.

 

Ki önmagát őszintén megalázza,
Csak az mehet a mennyek országába.

 

Bízd Atyádra az élted, mint a gyermek,
Így nyerhetsz tőle majd örök kegyelmet!

 

Gerzsenyi Sándor

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
 
A bibliaóra jelenleg szünetel, a megkezdett sorozat szeptembertől folytatódik!
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. június 22.-én a perselyadomány 16.260. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 

www.reformatus.hu / www.reformatus.ro
 

2014. június 21., szombat

Hirdetések: 2014.06.22.


A legnagyobb

 

Úton ismét… A mester elől halad.
Mögötte a tizenkettő elmarad.

 

Vitatkoznak: Bizonyíték ki se fogy…
Dönteni kell: ki köztük a legnagyobb!

 

– Én gyógyítottam a legtöbb beteget!
– Az én imám nyitja tágra az eget!

 

– Prédikálok, s megtérnek a bűnösök!
– Hatalommal űzöm ki az ördögöt!


Sok nyomós érv itt keményen összecsap,
S a Mester egy kis gyermeket ölbekap,

 

Felemeli a magasba, s mosolyog:
– Láthatjátok már, ki itt a legnagyobb!

 

Siklós József

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                       Gyermek istentisztelet
 
A bibliaóra jelenleg szünetel, a megkezdett sorozat szeptembertől folytatódik!
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. június 15.-én a perselyadomány 14.785. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2014. június 17.-én Löb Henrikné szül Schaffer Katalin testvérünktől, aki Isten kegyelméből 93 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 

2014. június 15., vasárnap

Hirdetések: 2014.06.14.


Mégis
 
Milyen sokat kellene hinnem,
s milyen keveset hiszek.
Mily keveset kellene vinnem,
s mennyi terhet viszek.
 
Egyedül Rá kellene néznem,
s magamra révedek.
Ragyog a cél viharban, vészben,
s hányszor eltévedek.
 
Mégis… elcsüggedjek, megálljak?
Miért csüggedjek el?
Hisz olyan keveset hiszek még,
s már az is fölemel.
 
Mint minden én nyomorúságom,
nagyobb a kegyelem.
Ebben hiszek, s szemem bűnbánón
megint ráemelem.
 
Kis hitet, hogy megerősítsen,
míg többről többre nő,
s egész a célig elsegítsen:
hatalmas Isten Ő.
 
Túrmezei Erzsébet
 
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
 
GYERMEKBIBLIAHÉT
2014. június 16. és 20. között a Rákóczi úti Pitypang óvodában tartunk kézműves foglalkozással egybekötött gyermek-bibliahetet.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. június 9.-én a perselyadomány 5.950. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának felhívására a Délvidéki árvízkárosultak megsegítésére a 2014. június 8.-i perselyadományunk 26.055. Ft volt, amit a Református Szeretetszolgálat számára továbbítottunk.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 

2014. június 8., vasárnap

Hirdetések: 2014.06.08.


Pünkösd fényében


Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

 

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!

 

Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.


Füle Lajos
 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Vass Zoltán és Szösz Judit Erzsébet leánygyermeke Kamilla. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és családjukra!
 
GYERMEKBIBLIAHÉT
2014. június 16. és 20. között a Rákóczi úti Pitypang óvodában tartunk kézműves foglalkozással egybekötött gyermek-bibliahetet.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. június 1.-én a perselyadomány 8.735. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását  kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.