2016. augusztus 29., hétfő

Hirdetések 2016.08.28.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik! Az első alkalmat szeptember 6.-án, kedden 18:00 órától tartjuk!


HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 21-én, vasárnap a perselyadomány 17.115. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
Szeretethimnusz máskéntSzeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít,
Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz,
Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz,
Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz,
Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz,
Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz,
Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz,
Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz,
Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,
Szeretet nélkül az élet értelmetlen,
Ám szeretetben élni: boldogság és öröm!


(Ismeretlen szerző)

2016. augusztus 21., vasárnap

Hírlevél 2016.08.21.


A mindennapi kenyér

            Uram, add meg a mindennapi kenyeret.
            Segíts, mert minden élet elveszhet,
            Mert jóllakott hassal elfeledjük,
            Hogy csakis tőled nyerjük kenyerünk.

            Te adsz mindennap kenyeret,
            Add meg hát nekünk a készséget,
            Hogy adjunk másnak is a szükségben,
            Hiszen tied a tápláló föld bőségben.

            Te vagy mindennapi kenyerünk,
            Mert halálodban magad adtad nekünk.
            Áldunk téged és dicsőítünk,
            A te szeretetedből élünk.
( Edwin Nievergelt)


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!


HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 14-én, vasárnap a perselyadomány 28.560. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.2016. augusztus 16., kedd

Hirdetések 2016. 08. 14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A következő vasárnapon, augusztus 21-én az új kenyérért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!

Istentiszteletek a szórványokban (2016.08.21.):
·        Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
·        Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)     

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 7-én, vasárnap a perselyadomány 5.320. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Kulcsár Gábor és Szakál Hajnalka gyermeke, Hanna részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!

MEGHÍVÓ:
Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából augusztus 20-án 10:00 órai kezdettel a művelődési központ előtti téren lesz a városi ünnepség, melynek keretében a történelmi egyházak képviselői közösen áldják meg az új kenyeret.
A Bonyhádi Evangélikus Egyházközség 2016. augusztus 20-án 14:00 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tart a gyülekezet önállóságának 200 éves évfordulója alkalmából. Igét hirdet Gáncs Péter püspök. Az istentisztelet után díszközgyűlés lesz, amelyen Krahling Dániel ny. esperes tart előadást.

2016. augusztus 7., vasárnap

Hírlevél 2016.08.07.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 31-én vasárnap a perselyadomány 15.660. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.2016. augusztus 1., hétfő

Hirdetések 2016.07.31.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 24-én, vasárnap a perselyadomány 8.450. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.