2016. augusztus 16., kedd

Hirdetések 2016. 08. 14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A következő vasárnapon, augusztus 21-én az új kenyérért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!

Istentiszteletek a szórványokban (2016.08.21.):
·        Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
·        Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)     

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 7-én, vasárnap a perselyadomány 5.320. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Kulcsár Gábor és Szakál Hajnalka gyermeke, Hanna részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!

MEGHÍVÓ:
Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából augusztus 20-án 10:00 órai kezdettel a művelődési központ előtti téren lesz a városi ünnepség, melynek keretében a történelmi egyházak képviselői közösen áldják meg az új kenyeret.
A Bonyhádi Evangélikus Egyházközség 2016. augusztus 20-án 14:00 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tart a gyülekezet önállóságának 200 éves évfordulója alkalmából. Igét hirdet Gáncs Péter püspök. Az istentisztelet után díszközgyűlés lesz, amelyen Krahling Dániel ny. esperes tart előadást.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése