2016. május 29., vasárnap

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL: 2016.05.29.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. május 22-én vasárnap a perselyadomány 12.880. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Nagy Zoltán és Antal Melinda harmadik gyermeke, Dominik. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára!

LELKÉSZBEIKTATÁS - NAGYDOROG:
A Nagydorogi Református Egyházközség presbitériuma szeretettel hív mindenkit 2016. június 4-én, de. 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletre, melyen Nt. Ablonczy Zsolt ny. lp. a Magyar Református Missziói Szövetség elnöke hirdeti az igét. Ezt követően Nt. Ráz József Esperes Úr beiktatja lelkipásztori tisztébe Surányiné Réti Katalint, az egyházközség megválasztott lelkipásztorát.

2016. május 23., hétfő

Gyölekezeti Hírlevél


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 35. Téma: A 7. parancsolat
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. május 15-én vasárnap a perselyadomány 32.650. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Pap László és Egyed Karolina második gyermeke, Dénes. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára!

HITTAN TANÉVZÁRÓ - FADD:
2015. május 28.-án, 10:0 órai kezdettel Faddon lesz a közös egyházmegyei hittan tanévzáró, amelyre minden hittanos gyermeket és szülőt szeretettel várnak!

LELKÉSZBEIKTATÁS - NAGYDOROG:
A Nagydorogi Református Egyházközség presbitériuma szeretettel hív mindenkit 2016. június 4-én, de. 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletre, melyen Nt. Ablonczy Zsolt ny. lp. a Magyar Református Missziói Szövetség elnöke hirdeti az igét. Ezt követően Nt. Ráz József Esperes Úr beiktatja lelkipásztori tisztébe Surányiné Réti Katalint, az egyházközség megválasztott lelkipásztorát.

2016. május 9., hétfő

Gyülekezeti Hírlevél 2016.05.08.      Az ünnepi istentiszteletek rendje:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 34. Téma: Az 5. parancsolat
·        Pünkösdvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        Pünkösdhétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet

Istentiszteletek a szórványokban:
Kéty – Pünkösdvasárnap 14:00 – Református istentisztelet (Evang. templom)
Tevel – Pünkösdvasárnap 15:00 – Református istentisztelet (Művelődési ház)
Felsőnána – Pünkösdhétfő 14:00 – Református istentisztelet - Konfirmáció (Evang. templom)

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. május 1-én vasárnap a perselyadomány 8.260. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

KONFIRMÁCIÓ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a következő ifjak tettek bizonyságot hitükről és kötelezték el magukat a Krisztus követésére: Kovács Edvin és Szendrei Bálint. Kérjük Isten áldását konfirmáló ifjainkra, hogy megmaradhassanak egyházunk közösségében és az Isten iránti hűségben!

GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából 2016. május 21.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán gyülekezeti napot szervez. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.


2016. május 1., vasárnap

Gyülekezti Hírlevél 2016.05.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 33. Téma: A 4. parancsolat
·        Áldozócsütörtök 18:00 - Istentisztelet (Menybemenetel ünnepe)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet - Konfirmáció

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. április 24-én vasárnap a perselyadomány 4.350. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

EGYHÁZMEGEI KONFI - IFI TALÁLKOZÓ:
Május 7.-én, szombaton 9:30 órai kezdettel egyházmegyei konfirmandus és ifjúsági találkozó lesz Mórágyon, melyre szeretettel hívják minden gyülekezetből a fiatalokat.

GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából 2016. május 21.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán gyülekezeti napot szervez. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.