2016. május 9., hétfő

Gyülekezeti Hírlevél 2016.05.08.      Az ünnepi istentiszteletek rendje:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 34. Téma: Az 5. parancsolat
·        Pünkösdvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        Pünkösdhétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet

Istentiszteletek a szórványokban:
Kéty – Pünkösdvasárnap 14:00 – Református istentisztelet (Evang. templom)
Tevel – Pünkösdvasárnap 15:00 – Református istentisztelet (Művelődési ház)
Felsőnána – Pünkösdhétfő 14:00 – Református istentisztelet - Konfirmáció (Evang. templom)

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. május 1-én vasárnap a perselyadomány 8.260. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

KONFIRMÁCIÓ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a következő ifjak tettek bizonyságot hitükről és kötelezték el magukat a Krisztus követésére: Kovács Edvin és Szendrei Bálint. Kérjük Isten áldását konfirmáló ifjainkra, hogy megmaradhassanak egyházunk közösségében és az Isten iránti hűségben!

GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából 2016. május 21.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán gyülekezeti napot szervez. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése