2015. március 30., hétfő

Az ünnepi istentiszteletek rendje:


Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
 
Az ünnepi istentiszteletek rendje:
·  Kedd 18:00 – Bibliaóra (úrvacsorai előkészület)
·  Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet
·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet
 
Istentiszteletek a szórványokban:
·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)
·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)
·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. március 22.-én, a perselyadomány 15.705. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
Egyházmegyei presbiteri konferencia:
"Az egyház társadalmi felelőssége" címmel tartanak egyházmegyei presbiteri konferenciát 2015. április 18.-án, 9:00 órai kezdettel Madocsán, a református templomban, ahová minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 
 

Hirdetések: 2015.03.29.


Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
 
Az ünnepi istentiszteletek rendje:
·  Kedd 18:00 – Bibliaóra (úrvacsorai előkészület)
·  Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet
·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet
 
Istentiszteletek a szórványokban:
·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)
·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)
·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. március 22.-én, a perselyadomány 15.705. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
Egyházmegyei presbiteri konferencia:
"Az egyház társadalmi felelőssége" címmel tartanak egyházmegyei presbiteri konferenciát 2015. április 18.-án, 9:00 órai kezdettel Madocsán, a református templomban, ahová minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

2015. március 23., hétfő

Hirdetések: 2015.03.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Keresztkérdések"
A "Jézus  követése" c. bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet

 

Az ünnepi istentiszteletek rendje:

·  Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet

·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet

 

Istentiszteletek a szórványokban:

·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)

·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)

·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)

 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. március 15.-én, a perselyadomány 14.240. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2015. március 17.-én, Póda Ernőné Kiss Ilona testvérünktől, aki Isten kegyelméből 89 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

 

2015. március 15., vasárnap

Hirdetések: 2015.03.15.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Keresztkérdések"
A "Jézus  követése" c. bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. március 8.-án, a perselyadomány 6.720. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.). http://www.reformatus.hu/hittan/
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

2015. március 9., hétfő

Hirdetések: 2015.03.09.

Vargha Gyuláné:

Egy a szükséges
(részlet)

 

Márta, látom, hogy serény vagy,
Futsz és fáradsz szüntelen,
Rá se értél megpihenni,
Vagy beszélni énvelem.

 

Ámde, amíg értem fáradsz,
Lelked mélye háborog,
S ez mutatja, – értsd meg, Márta, –
Egy a szükséges dolog.

 

Hozzám jönni, tőlem venni,
Mit nem adhat senki más,
Nálam van csak bűnbocsánat,
Békesség, megújulás.

 

Nálam van a szolgálatra
Elkészítő kegyelem.
Aki nem vett, nem is adhat,
S munkája gyümölcstelen.

 

Mária hát jól választott
S példát mutat néked itt,
Ez a jobb rész, s ki megnyerte,
Attól el nem vétetik.

 


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Keresztkérdések"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
Március 15.-én, vasárnap, az istentiszteletünket a megszokottól eltérően 9:00 órai kezdettel tartjuk, hogy, a 10:30-kor kezdődő városi ünnepségen mindenki részt vehessen.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. március 1.-én, a bibliavasárnapi a perselyadomány 9.050. Ft volt, amit a Magyar Bibliatársulat számára továbbítottunk. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

 

2015. március 2., hétfő

Hirdetések: 2015.03.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
"Keresztkérdések" sorozat!
A "Jézus  követése" c. bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
Március 15.-én, vasárnap, az istentiszteletünket a megszokottól eltérően 9:00 órai kezdettel tartjuk, hogy, a 10:30-kor kezdődő városi ünnepségen mindenki részt vehessen.
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. február 22.-én a perselyadomány 10.470. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).

 
„Biblia, műveltség, élmény”
Kedves Szülők! 2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt. A döntés az Önöké. Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.