2015. március 23., hétfő

Hirdetések: 2015.03.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Keresztkérdések"
A "Jézus  követése" c. bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet

 

Az ünnepi istentiszteletek rendje:

·  Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet

·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet

 

Istentiszteletek a szórványokban:

·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)

·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)

·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)

 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. március 15.-én, a perselyadomány 14.240. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2015. március 17.-én, Póda Ernőné Kiss Ilona testvérünktől, aki Isten kegyelméből 89 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése