2014. december 28., vasárnap

Hirdetések: 2014.12.28.

B. Ú. É. K! – Bízzad Újra Életed Krisztusra!
 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        December 31. – Szerda 16:00 – óévi istentisztelet
·        Január 1. – Csütörtök 10:00 – újévi istentisztelet
·        Január 4. – Vasárnap 10:00 – istentisztelet
 
A bibliaórák a 2015. év februárjától folytatódnak egy új "Keresztkérdések" sorozattal.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. december 21.-én a perselyadomány 12.625. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2014. december 22.-én, Kakasdon, Ömböli János testvérünktől, aki Isten kegyelméből 89 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
 
 
2014. ÉV STATISZTIKAI ADATAI:
 
- Keresztelő: 9
Bonyhád: Ohn Szabolcs, Bechtel Gellért Vendel, Boér András, Vass Kamilla, Murányi Zsófi
Felsőnána: Dani Botond és Dani Marcel, Keserű Kornél
Kéty: Botos Benedek
 
- Konfirmált: 1
Cseke Péter (felnőtt)
 
- Házasságkötés: 4
Hollósi Tamás és Tokodi Eszter (Tevel), Jakab Zsigmond és Bedy Hanga (Bonyhád, ökumenikus), Zsók József és dr. Rozsi Tímea (Bodri pincészet, Szekszárd), Reisz István és Nagy Adrien (Fritz tanya, Decs)
 
- Temetés: 9
Győrfi Vilmos (élt 42 évet), Borbandi Lajosné (élt 74. évet / Závod), Szabó Sándor László (élt 56 évet, Irén Birka szül. Schnepf Irén (élt 62. évet), Csólig János (élt 85 évet), Löb Henrikné szül. Schaffer Katalin (élt 93 évet), Komjáti Nándor (élt 55 évet), Jakab Attiláné (élt 42 évet), Ömböli János (élt 89 évet / Kakasd).

2014. december 24., szerda

A karácsonyi és az újévi ünnepkör istentiszteleti alakalmai Bonyhádon:


A karácsonyi és az újévi ünnepkör istentiszteleti alakalmai Bonyhádon:

 

·     December 24. – Szerda 16:00 – karácsony szentesti istentisztelet / Hittanosok műsora!

·     December 25.  – Csütörtök 10:00 – ünnepi istentisztelet úrvacsorával

·     December 26. – Péntek 10:00 – ünnepi istentisztelet

·     December 28. – Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·     December 31. – Szerda 16:00 – óévi istentisztelet
·     Január 1. – Csütörtök 10:00 – újévi istentisztelet

 

Református istentisztelet a szórványokban:

·     Felsőnána – December 25. Csütörtök 13:30 – (Evangélikus templom)

·     Kéty – December 25. Csütörtök 14:30 – (Evangélikus templom)

 

Istentől áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánva szeretettel hívunk mindenkit ünnepi istentiszteleteinkre!
 
 


2014. december 22., hétfő

Hirdetések: 2014.12.21.Angelus Silesius:

Karácsonyi párversek


Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

 

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.

 

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?

 

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

 

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

 


A karácsonyi és az újévi ünnepkör istentiszteleti alakalmai Bonyhádon:


·        December 24. – Szerda 16:00 – karácsony szentesti istentisztelet / Hittanosok műsora!

·        December 25.  – Csütörtök 10:00 – ünnepi istentisztelet úrvacsorával

·        December 26. – Péntek 10:00 – ünnepi istentisztelet

·        December 28. – Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        December 31. – Szerda 16:00 – óévi istentisztelet
·        Január 1. – Csütörtök 10:00 – újévi istentisztelet
 


Református istentisztelet a szórványokban:

·        Felsőnána – December 25. Csütörtök 13:30 – (Evangélikus templom)

·        Kéty – December 25. Csütörtök 14:30 – (Evangélikus templom)

·        Tevel - December 25. Csütörtök 15:30 – (Művelődési Ház)

 

Istentől áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánva szeretettel hívunk mindenkit ünnepi istentiszteleteinkre!
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. december 14.-én a perselyadomány 13.310. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.

2014. december 15., hétfő

Újra indul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat!


 
 
Újra indul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat!
 
"Jézus követése" címmel 2015 februárjától újra indul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat gyülekezetünkben. Az alkalmak kedd esténként 17:00 órai kezdettel lesznek megtartva a Református Imaházban.
Aki szeretne részt venni a „Keresztkérdések” sorozatban kérjük, legyen szíves jelentkezni a Lelkészi Hivatalban!
 
Cím: Bonyhádi Református Egyházközség
7150 Bonyhád Dózsa Gy. u. 26.
Tel: 74/450-909
e-mail:bonyhad@refomatus.hu
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

 

 

A „KERESZTKÉRDÉSEK” SOROZAT ALKALMAI - 2015.

 

 

 
DÁTUM / HELYSZÍN
TÉMA
1.  
Február 3. - Kedd, 17 óra
(Helyszín: Református Imaterem)
A fordulópont (Lk 9:18-27)
2.  
Február10. - Kedd, 17 óra
(Helyszín: Református Imaterem)
Az aratás ideje (Lk 10:1-24)
3.  
Február 17. - Kedd, 17 óra
(Helyszín: Református Imaterem)
Szeresd felebarátodat (Lk 10:25-37)
4.  
Február 24. - Kedd, 17 óra
(Helyszín: Református Imaterem)
Az Ige hallgatása (Lk 10:38-42)
5.  
Március 3. - Kedd, 17 óra
(Helyszín: Református Imaterem)
Az imádság (Luk 11:1-13)
6.  
Március 10. - Kedd, 17 óra
(Helyszín: Református Imaterem)
Óvakodjunk a képmutatástól (Lk 11:33- 12:3)
7.  
Március 17. - Kedd, 17 óra
(Helyszín: Református Imaterem)
Pénzügyeink (Lk 12:13-34)

 

Jézus Követése

JÉZUS KÖVETÉSE - Az Egy Lépéssel Tovább csoportos bibliatanulmányozó sorozat első része

Hétrészes, interaktív bibliatanulmányozó sorozat

·         Mit jelent Jézus követőjének tenni? 

·         Hogyan szembesültek ezzel a kérdéssel a tanítványok, és hogyan fogalmazhatjuk meg ez alapján, számunkra mit jelent?

·         Mi a jelentősége a jó cselekedeteknek, az egyházi szokásoknak?

·         Mire tanította Jézus a követőit?

·         Mit jelent az, hogy Jézus Úr akar lenni az életünk minden része felett?

A Jézus  követése bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma 9–12 alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.

Minden fejezet az alábbiak szerint épül fel:

·         Bevezető, "feszültségoldó"  kérdés

·         Bibliai szakasz elolvasása

·         Egyszerű és rövid kérdések az adott igeszakasszal kapcsolatban

·         Személyes kérdések, az Ige üzenete a mindennapi élettel kapcsolatban

Annyi biztos, hogy az életünk többé már soha nem lesz ugyanaz, mint korábban volt, ha igent mondtunk Jézus hívására, és elindultunk az Ő követésének útján! 

Az EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB sorozat célja, hogy segítséget nyújtson:

·         azoknak, akik most kezdik el tanulmányozni a Bibliát,

·         Kereszt-kérdések, vagy más evangelizáló sorozat folytatásaként,

·         gyülekezeti bibliaköröknek, ahol fontos, hogy közösen tárják fel Isten Igéjének üzenetét

 

2014. december 14., vasárnap

Hirdetések: 2014.12.14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 Bibliaóra - dec. 16.-án elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. december 7.-én a perselyadomány 7.705. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk hittanos és gyerek-istentiszteletre járó gyermekeit szeretnénk ebben az esztendőben is egy karácsonyi ajándékcsomaggal meglepni, ehhez kérjük a testvérek támogatását!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Gyülekeztünkben az adventi vasárnapokon a gyermek-istentiszteletek alkalmával kézműves foglalkozásokat tartunk.
Szeretettel hívunk minden gyermeket!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.