2015. február 22., vasárnap

Hirdetések: 2015.02.22.

"Keresztkérdések" sorozat!

"Jézus követése" címmel 2015 februárjától újraindul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat gyülekezetünkben. Az alkalmak kedd esténként 18:00 órai kezdettel lesznek megtartva a Református Imaházban.  
A "Jézus  követése" bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (Keresztkérdések)
·        Vasárnap 9:00 – Konfirmáció előkészítő (1.)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmáció előkészítő (2.)
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. február 15.-én a perselyadomány 40.110. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Március 1. - BIBLIAVASÁRNAP
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. A következő vasárnapi perselyadományunkkal támogassuk mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját!

2015. február 16., hétfő

Hirdetések: 2015.02.15.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet (Úrvacsorával)
A következő vasárnapon, február 22.-én nagyböjt alkalmából az úrasztalát megterítjük!
 
Minden hónap utolsó vasárnapján istentiszteletet tartunk a szórványokban is:
Kéty- 14:00 - Evangélikus Templom
Tevel - 15:00 - Művelődési Ház
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. február 8.-án, a perselyadomány 5.090. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez, és kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban a gyülekezetünket.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Kiss Balázs és Zsók Melinda második gyermeke, Botond. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és annak családját!
 
Március 1. - BIBLIAVASÁRNAP
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. A következő vasárnapi perselyadományunkkal támogassuk mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját!
 

2015. február 8., vasárnap

Hirdetések: 2015.02.08.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (Keresztkérdések)
·        Szerda 17:00 – presbiteri gyűlés
·        Vasárnap 9:00 – Konfirmáció előkészítő (1.)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmáció előkészítő (2.)
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. február 1.-én, a vasárnap a perselyadomány 7.780. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez, és kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban a gyülekezetünket és annak minden szolgálatát.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
Tisztelettel felhívom a Gyülekezet figyelmét arra, hogy a templom kijáratánál kihelyezésre került, és két héten keresztül megtekinthető a 2015-re érvényes VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK, amelynek véglegesítésére a februárban esedékes Presbiteri Gyűlésen kerül sor. A választói névjegyzékbe az kerülhet bele, „akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul” (MRE 1994. évi II. tv. 22. § (2)). Ez nem jelent kizárást azok felé, akik még nem szerepelnek a jegyzékben – sőt, biztatás és bátorítás, hogy vegyenek részt minél teljesebben a gyülekezet életében: amellett, hogy hozzájárulnak az egyház fenntartásához, látogassák a gyülekezeti alkalmakat; éljenek az úrasztali közösséggel; ha még nem tették volna, konfirmáljanak megerősödve hitükben és váljanak közösségünk szolgáló tagjaivá.
 
 
Újraindul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat!
"Jézus követése" címmel 2015 februárjától újraindul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat gyülekezetünkben. Az alkalmak kedd esténként 18:00 órai kezdettel lesznek megtartva a Református Imaházban.  
A "Jézus  követése" bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2015. február 1., vasárnap

Hirdetések: 2015.02.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (Keresztkérdések)
·        Vasárnap 9:00 – Konfirmáció előkészítő (1.)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmáció előkészítő (2.)
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. január 19.-én, hétfőn az ökumenikus imahét alkalmával, a lepramisszió támogatására 10.310. Ft gyűlt össze. 2014. január 25.-én, vasárnap a perselyadomány 11.540. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez, és kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban a gyülekezetünket és annak minden szolgálatát.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
Tisztelettel felhívom a Gyülekezet figyelmét arra, hogy a templom kijáratánál kihelyezésre került, és két héten keresztül megtekinthető a 2015-re érvényes VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK, amelynek véglegesítésére a februárban esedékes Presbiteri Gyűlésen kerül sor. A választói névjegyzékbe az kerülhet bele, „akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul” (MRE 1994. évi II. tv. 22. § (2)). Ez nem jelent kizárást azok felé, akik még nem szerepelnek a jegyzékben – sőt, biztatás és bátorítás, hogy vegyenek részt minél teljesebben a gyülekezet életében: amellett, hogy hozzájárulnak az egyház fenntartásához, látogassák a gyülekezeti alkalmakat; éljenek az úrasztali közösséggel; ha még nem tették volna, konfirmáljanak megerősödve hitükben és váljanak közösségünk szolgáló tagjaivá.
 
 
Újraindul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat!
"Jézus követése" címmel 2015 februárjától újraindul a "Keresztkérdések" bibliatanulmányozó sorozat gyülekezetünkben. Az alkalmak kedd esténként 18:00 órai kezdettel lesznek megtartva a Református Imaházban.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

A Keresztkérdések új sorozata "Jézus követése" címmel egy hétrészes, interaktív bibliatanulmányozó sorozat, amely a következő kérdésekre keresi a választ:

·        Mit jelent Jézus követőjének lenni? 

·        Hogyan szembesültek ezzel a kérdéssel a tanítványok, és hogyan fogalmazhatjuk meg ez alapján, számunkra mit jelent?

·        Mi a jelentősége a jó cselekedeteknek, az egyházi szokásoknak?

·        Mire tanította Jézus a követőit?

·        Mit jelent az, hogy Jézus Úr akar lenni az életünk minden része felett?

A Jézus  követése bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács evangéliuma 9–12 alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal együtt, mit jelent Vele járni a mindennapokban.