2015. február 16., hétfő

Hirdetések: 2015.02.15.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet (Úrvacsorával)
A következő vasárnapon, február 22.-én nagyböjt alkalmából az úrasztalát megterítjük!
 
Minden hónap utolsó vasárnapján istentiszteletet tartunk a szórványokban is:
Kéty- 14:00 - Evangélikus Templom
Tevel - 15:00 - Művelődési Ház
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. február 8.-án, a perselyadomány 5.090. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez, és kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban a gyülekezetünket.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Kiss Balázs és Zsók Melinda második gyermeke, Botond. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és annak családját!
 
Március 1. - BIBLIAVASÁRNAP
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. A következő vasárnapi perselyadományunkkal támogassuk mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját!
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése