2019. szeptember 23., hétfő

Hírlevél 2019.09.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás

Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

Egyházmegyei Hittanos Tanévnyitó
A hittanosok közös egyházmegyei tanévnyitó alkalmát ebben az esztendőben Alsónyéken tartják, 2019. október 5.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel. Minden hittanost szeretettel várnak!

Egyházmegyei presbiteri konferencia:
Az idei őszi egyházmegyei presbiteri konferencia Bonyhádon kerül megrendezésre 2019 október 19.-én szombaton 9:00 órai kezdettel.  Helyszín az Evangélikus Gimnázium Atlétikai Centruma lesz. Fő előadónk Dr. Szalai Zsolt lesz, aki üzletviteli tanácsadó, a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke, valamint a szentendrei református egyházközség gondnoka. A nap témája: „Mik a hasonlóságok és különbségek az üzleti és az egyházi vezetés között? Minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. szeptember 15-én a perselyadomány 22.450 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. szeptember 15., vasárnap

Hírlevél 2019.09.15.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás
Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2019. szeptember 9-én Nagy Károlyné testvérünktől, aki Isten kegyelméből 86 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászolók számára!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. szeptember 8-án a perselyadomány 48.235Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)2019. szeptember 14., szombat

Bibliaórák 2019. II. félév – Kedd 18:00 óra


Bibliaórák 2019. II. félév – Kedd 18:00 óra


Dátum
Téma: Második Helvét Hitvallás

1.        
Szeptember 3.
XV. A HÍVŐK VALÓSÁGOS MEGIGAZÍTÁSÁRÓL

2.        
Szeptember 10.
XVI. A HITRŐL ÉS A JÓ CSELEKEDETEKRŐL, AZOK JUTALMÁRÓL ÉS AZ EMBER ÉRDEMÉRŐL

3.        
Szeptember 17.
XVII. ISTEN EGYETEMES [KATOLIKUS] ÉS SZENT EGYHÁZÁRÓL ÉS AZ EGYHÁZ EGYEDÜLI FEJÉRŐL

4.        
Szeptember 24.
XVIII. AZ ANYASZENTEGYHÁZ SZOLGÁIRÓL, RENDELTETÉSÜKRŐL ÉS KÖTELESSÉGEIKRŐL

5.        
Október 1.
XIX. KRISZTUS EGYHÁZÁNAK SÁKRAMENTUMAIRÓL

6.        
Október 8.
XX. A SZENT KERESZTSÉGRŐL

7.        
Október 15.
XXI. AZ ÚR SZENT VACSORÁJÁRÓL

-
Október 29
őszi szünet
8.        
November 5.
XXII. A SZENT ÉS EGYHÁZI ÖSSZEJÖVETELEKRŐL

9.        
November 12.
XXIII. AZ EGYHÁZI KÖNYÖRGÉSEKRŐL, AZ ÉNEKLÉSRŐL ÉS A KÁNONI ÓRÁKRÓL

10.    
November 19.
XXIV. AZ ÜNNEPEKRŐL, A BÖJTÖKRŐL ÉS AZ ÉTELEK MEGVÁLOGATÁSÁRÓL


11.    
November 26.
XXV. A VALLÁSTANÍTÁSRÓL, A BETEGEK VIGASZTALÁSÁRÓL ÉS MEGLÁTOGATÁSÁRÓL

12.    
December 3
XXVI. A HÍVŐK ELTEMETÉSÉRŐL, A HALOTTAKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL, A PURGATÓRIUMRÓL ÉS A SZELLEMJÁRÁSRÓL

13.    
December 10
XXVII. A SZERTARTÁSOKRÓL, A SZOKÁSOKRÓL ÉS A KÖZÖMBÖS DOLGOKRÓL

14.    
December 17.
XXVIII. AZ EGYHÁZI JAVAKRÓL

2019. szeptember 8., vasárnap

Hírlevél 2019.09.08.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás

Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Dobler Csaba és Laki Boglárka első gyermeke Ábel. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára!

HALOTTUNK:
Életének 86. évében elhunyt Nagy Károlyné testvérünk, akitől 2019. szeptember 29-én, hétfőn 16:30 órai kezdettel veszünk végső búcsút, Bonyhádon a városi temetőben. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászolók számára!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. szeptember 1 én a perselyadomány 7.000. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. szeptember 1., vasárnap

Hírlevél 2019.09.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás

Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. augusztus 26-án a perselyadomány 16.650. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)