2019. május 26., vasárnap

Hírlevél 2019.05.26.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Áldozócsütörtök 18:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. május 19-én a perselyadomány 13.240. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztég sákramentumában részesült Péter Arnold és Ömböli Andrea első gyermeke, Hanna. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és annak családját!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.


2019. május 19., vasárnap

Hírlevél 2019.05.19.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 – bibliaóra és presbiteri gyűlés!
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
                                 – gyülekezeti énektanulás

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. május 12-én a perselyadomány 14.170. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Gyülekezeti családi nap:
2019. május 26-án, vasárnap 10:00 órai kezdettel a gyülekezetünkben családi napot tartunk. Az istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk egy közös ebédre a parókia udvarán! Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze előre a Lelkészi Hivatalban vagy a presbitereknél.

Testestől – lelkestől előadássorozat
 „Hogyan jutottunk ide és hogyan juthatunk ki belőle?” (Szellemi földcsuszamlások az európai gondolkodásban és a kiút lehetősége) – címmel tart előadást, „A testestől lelkestől” c. előadássorozat következő alkalmán, 2019. május 23-én 17:00 órai kezdettel Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési központban, Ittzés István nyugalmazott érdi evangélikus lelkész, mérnök.
2019. május 5., vasárnap

Hírlevél 2019.05.05.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
                                 – gyülekezeti énektanulás

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. április 28-án a perselyadomány 21.810 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

A Magyar Református Egység Napja
2019. május 18-án, szombaton, Debrecenben kerül sor a Magyar Református Egység Napja megünneplésére. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Gyülekezeti családi nap:
2019. május 26-án, vasárnap 10:00 órai kezdettel a gyülekezetünkben családi napot tartunk. Az istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk egy közös ebédre a parókia udvarán! Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze előre a Lelkészi Hivatalban vagy a presbitereknél.

Református hit és erkölcstan beíratás:
Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2019/20. tanévben is református hittanra. A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info