2015. október 27., kedd

Hírlevél 2015.10.25.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 Bibliaóra - elmarad!
·        Csütörtök 18:00 – Presbiteri bibliaóra
·        Szombaton 17:30 órai kezdettel a baptista imaházban tartjuk a protestáns testvérekkel közös reformációi ünnepi istentiszteletünket. Igét hirdet Mészáros Zoltán református lelkész, előadást tart Aradi András evangélikus lelkész.
·        Vasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet
A következő vasárnapon, november 1.-én az új borért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!
·        Vasárnap 16:00 órai kezdettel, halottak napja alkalmából, az evangélikus templomkertben ökumenikus megemlékezés lesz.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. október 18.-án a perselyadomány 14.040. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Gyülekezeti teadélután és filmvetítés
2015. november 7.-én szombaton 16:00 órai kezdettel, szeretetvendégséggel egybekötött filmvetítést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Előreláthatólag a reformáció ünnepéhez kapcsolódva a Luther Márton életéről szóló filmet tekintjük meg közösen. A szeretetvendégséghez kérjük, aki tud, legyen szíves süteményt hozni.

Adakozás a templomépítés támogatására
Egyházunkban minden esztendőben a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján a befolyt perselypénzeket egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. A Zsinat döntésének értelmében, ebben az esztendőben az Erdőkertesi Református Gyülekezet új temploma befejezésére adakozunk!

IRATTERJESZTÉS:
A 2016. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft). A kiadványok megrendelhetők a Lelkészi Hivatalban

2015. október 25., vasárnap

Gyülekezeti alkalmaink:


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:·     Október 27. Kedd 18:00 Bibliaóra - elmarad!

·     Október 29. Csütörtök 18:00 – Presbiteri bibliaóra

·     Október 31.-én Szombaton 17:30 órai kezdettel a baptista imaházban tartjuk a protestáns testvérekkel közös reformációi ünnepi istentiszteletünket. Igét hirdet Mészáros Zoltán református lelkész, előadást tart Aradi András evangélikus lelkész.

·     November 1.-én Vasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával·     November 1.-én, Vasárnap 16:00 órai kezdettel, halottak napja alkalmából, az evangélikus templomkertben ökumenikus megemlékezés lesz.Gyülekezeti teadélután és filmvetítés

2015. november 7.-én, szombaton 16:00 órai kezdettel, szeretetvendégséggel egybekötött filmvetítést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Előreláthatólag a reformáció ünnepéhez kapcsolódva a Luther Márton életéről szóló filmet tekintjük meg közösen. A szeretetvendégséghez kérjük, aki tud, legyen szíves süteményt hozni.

2015. október 21., szerda

Hírlevél 2015.10.18.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra ("A mennybe ment Úr")
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. október 11.-én a perselyadomány 5.080. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.


EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Adakozás a templomépítés támogatására
Egyházunkban minden esztendőben a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján a befolyt perselypénzeket egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. A Zsinat döntésének értelmében, ebben az esztendőben az Erdőkertesi Református Gyülekezet új temploma befejezésére adakozunk!

MEGHÍVÓ A KÖNYVBEMUTATÓRA
2015. október 22.-én. csütörtökön 18:00 órai kezdettel a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében Lemle Zoltán református lelkész "Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!" című prédikációs kötetének bemutatója lesz, amelyre tisztelettel és szeretettel hívják a bonyhádi református gyülekezet tagjait is.

MEGHÍVÓ FÉRFINAPRA
2015. október 23.-án, pénteken 9:00 órai kezdettel Madocsán férfinapot szerveznek, amelyre szeretettel hívják minden gyülekezetből a református férfiakat.

MEGHÍVÓ AZ ÜNNEPSÉGRE
2015. október 23.-án, pénteken 16:00 órai kezdettel tarja Bonyhád Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából az ünnepei megemlékezést, melyre mindenkit szeretettel várnak.

IRATTERJESZTÉS:
A 2016. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft). A kiadványok megrendelhetők a Lelkészi Hivatalban

2015. október 11., vasárnap

Hírlevél 2015.10.11.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" c. sorozat 13. : "Feltámadott az Úr bizonnyal!"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. október 4.-én a perselyadomány 9.510. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!

Konfirmációi felkészítő:
Ebben az esztendőben is indul a fiatalok számára konfirmációi felkészítő. Az alkalmakat vasárnap az istentisztelet után, 11:00 órai kezdettel tartjuk a Lelkészi Hivatalban.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évf. során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt.

2015. október 4., vasárnap

Hírlevél 2015.10.04.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" c. sorozat 13. rész: "Az Isten Báránya"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. szeptember 27.-én a perselyadomány 15.205. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!

Konfirmációi felkészítő:
Ebben az esztendőben is indul a fiatalok számára konfirmációi felkészítő. Az alkalmakat vasárnap az istentisztelet után, 11:00 órai kezdettel tartjuk a Lelkészi Hivatalban. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható. A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évf. során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre. 2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt.