2014. május 31., szombat

Gyülekezeti Nap - 2014
Gyülekezeti Nap - 2014

            A Bonyhádi Református Egyházközség presbitériuma a 2013. évi sikeren felbuzdulva ebben az esztendőben is megszervezte a gyülekezeti napot. Az idén még többen jöttek el, összesen 47 fő vett részt az alkalmon, 35 felnőtt és 12 gyermek. A presbiterek már korán reggel a parókia udvarán voltak, hogy felállítsák a sátrakat és asztalokat, elkezdjék a finom ebédnek az elkészítését. Két bográcsban is főtt az étel, az egyikben halászlé készült a másikban pedig csülökpörkölt. A délelőtt folyamán folyamatosan érkeztek a gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek. A gyermekek számára volt kézműves foglalkozás és játék. De a felnőttek sem maradtak játék nélkül, hiszen két csapatra osztva bibliaismereti és gyülekezetismereti vetélkedő kezdődött. A vetélkedő során mindenki lemérhette jártasságát a Szentírásban, de az igazi cél az volt, hogy humoros és játékos formában felelevenítsék és elmélyítsük bibliaismeretünket.  Továbbá olyan fontos ismereteknek a birtokába is jutottunk, hogy hány lakosa van településünknek, mennyi a reformátusok száma, vagy éppen hány harang lakik a templomunk tornyában. Mire végett ért a vetélkedő, mindenki megéhezett és a terített asztalhoz ülve elfogyasztottuk a közös ebédet. Ebéd után a gyülekezet asszonytagjai által készített süteményeket kóstolhattuk meg és tovább folytatódott a kötetlen beszélgetés. A jó hangulatban és szép, kellemes tavaszi időben a szabadban eltöltött nap után testileg elfáradva, de lelkileg felüdülve térhetett mindenki haza otthonába, azzal a reménységgel, hogy ebben az esztendőben, az ősz folyamán még egyszer megrendezésre kerülhet a gyülekezeti nap.

            Köszönet illet mindenkit, aki a szervezésben, az előkészületekben, a főzésben, a terítésben segédkezett. Soli Deo Gloria!

Tisztelettel: Mészáros Zoltán, ref. lelkész
 
Gyermekfoglalkozás, kézműveskedés
Gyülekező, előkészületek
Bibliaismereti vetélkedő
Készül az ebéd
Közös ebéd
 
 

2014. május 25., vasárnap

Hirdetések: 2014.05.25.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra – (Kátémagyarázatos)
Téma: - A bűnt bűntető, igazságos Isten
               (4. úrnapja: 9-11. kérdés - felelet)
·        Csütörtök 9:30 - Baba-mama Kör
·        Áldozócsütörtök 18:00 - istentisztelet
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Egyházmegyei Hittan Tanévzáró
2014. május 31.-én, 9:00 órai kezdettel Bölcskén tartjuk az Egyházmegyei Hittan Tanévzáró alkalmát, amelyre minden hittanost szeretettel várunk!
 
HÁZASULANDÓK:
Jakab Zsigmond, református vallású, nőtlen férfi eljegyezte magának Bedy Hanga katolikus vallású hajadont. Házasságkötésük megáldása a bonyhádi római katolikus templomban lesz ökumenikus szertartás szerint 2014. május 31.-én, 16:30 órakor. Isten áldja meg az ifjú párt!
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. május 11.-én a perselyadomány 15.500. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

2014. május 19., hétfő

Hirdetések: 2014.05.18.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra – (Imaóra)
Téma: - "Isten akarata legyen meg!"
·        Csütörtök 9:30 - Baba-mama Kör
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                       Gyermek istentisztelet
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN
A kisköri gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. május 25.-én, vasárnap 15:00 órai kezdettel Dombóváron tartjuk. Folytatjuk Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs által elkezdett előadás sorozatot az efézusi levél alapján.
 
HALOTTAINK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2014. május 15.-én Csólig János testvérünktől, aki Isten kegyelméből 85 esztendőt élt.
Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2014. május 24.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. május 11.-én a perselyadomány 15.500. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

2014. május 4., vasárnap

Hirdetések: 2014.05.04.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra – elmarad
·        Csütörtök 10:00 - Baba-mama Kör
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HALOTTUNK:
Hosszas betegség után, életének 62. évében elhunyt Irén Birka, szül. Schnepf Irén testvérünk. Temetése 2014. május 9.-én pénteken 14 órai kezdettel lesz az evangélikus temetőben. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
SZERETETHÍD BONYHÁDON:
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait, illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2014. május 24.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. április 27.-én a perselyadomány 15.450. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 


2014-ben a Magyar Református Egyház megalakulásának ötéves évfordulóját ünnepelve két központi rendezvénnyel és több kapcsolódó programmal rendezik meg – a „Legyenek láthatóvá tetteid!" jelmondat jegyében – a Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozóját.
 
Központi rendezvények:
- 2014. május 24. Debrecen
- 2014. július 10. Sepsiszentgyörgy