2016. október 30., vasárnap

Hírlevél 2016.10.30.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Téma: "A szeretet nem rója fel a rosszat." (1Kor 13,5).
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

Reformációi ünnepi istentisztelet
Október 31-én, hétfőn 17:           00 órai kezdettel a református templomban tartjuk a protestáns testvérekkel közös reformációi ünnepi istentiszteletünket. Igét hirdet Aradi András evangélikus esperes, előadást tart Fóris Tibor baptista presbiter.

Halottak napi ökumenikus áhítat
November 1-én, kedden 16:00 órai kezdettel, az evangélikus templomkertben ökumenikus megemlékezést tartunk, hogy ne csupán az elmúlás és a veszteség fájdalma legyen jelen életünkben ezen a napon, hanem engedjük, hogy megszólaljon szívünkben a feltámadás és az örök élet evangéliuma!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. október 23-án, vasárnap a perselyadomány 11.600. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
A Lelkészi Hivatal helyiségének felújítása folyamatban van. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

IRATTERJESZTÉS:
A 2017. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft). A kiadványok november 1-ig megrendelhetők a Lelkészi Hivatalban.

Adakozás a templomépítés támogatására
Egyházunkban minden esztendőben a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján a befolyt perselypénzeket egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. A Zsinat döntésének értelmében, ebben az esztendőben az Esztergomi Református Gyülekezet megújult templomának befejezésére adakozunk!

Presbiteri konferencia:
2016. november 19-én az Őcsényi Református Gyülekezetben tartjuk a Tolnai Református Egyházmegye őszi presbiteri konferenciáját. Az előadó az egyházkerület püspöke dr. Szabó István, lesz. Minden presbitert szeretettel várnak!


2016. október 23., vasárnap

HÍrlevél 2016.10.23.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Téma: "A szeretet nem gerjed haragra." (1Kor 13,5).
·        Csütörtök 18:00 – Presbiteri bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – úrvacsorás istentisztelet
A következő vasárnapon az új borért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!

Istentiszteletek a szórványokban (2016.10.30.):
Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)

Reformációi ünnepi istentisztelet
Október 31-én, hétfőn 17:           00 órai kezdettel a református templomban tartjuk a protestáns testvérekkel közös reformációi ünnepi istentiszteletünket. Igét hirdet Fóris Tibor baptista presbiter, előadást tart Aradi András evangélikus esperes.

Halottak napi ökumenikus áhítat
November 1-én, kedden 16:00 órai kezdettel, az evangélikus templomkertben ökumenikus megemlékezés tartunk, hogy ne csupán az elmúlás és a veszteség fájdalma legyen jelen életünkben ezen a napon, hanem engedjük, hogy megszólaljon szívünkben a feltámadás és az örök élet evangéliuma!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. október 16-én, vasárnap a perselyadomány 12.400. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
A Lelkészi Hivatal helyiségének felújítása folyamatban van. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

IRATTERJESZTÉS:
A 2017. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft). A kiadványok november 1-ig megrendelhetők a Lelkészi Hivatalban.

Adakozás a templomépítés támogatására
Egyházunkban minden esztendőben a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján a befolyt perselypénzeket egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. A Zsinat döntésének értelmében, ebben az esztendőben az Esztergomi Református Gyülekezet megújult templomának befejezésére adakozunk!

Nőszövetségi konferencia:
2016. november 4-6-ig Kecskeméten kerül sor a Dunamelléki Református Nőszövetség őszi konferenciájára, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Presbiteri konferencia:
2016. november 19-én az Őcsényi Református Gyülekezetben tartjuk a Tolnai Református Egyházmegye őszi presbiteri konferenciáját. Az előadó az egyházkerület püspöke dr. Szabó István, lesz. Minden presbitert szeretettel várnak!

2016. október 17., hétfő

Hírlevél 2016.10.16.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Téma: "A szeretet nem keresi a maga hasznát." (1Kor 13,4-5).
·        Vasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából 17:00 órakor ünnepi megemlékezés lesz a művelődési központ színháztermében.

Nőszövetségi konferencia:
2016. november 4-6-ig Kecskeméten kerül sor a Dunamelléki Református Nőszövetség őszi konferenciájára, melyre mindenkit szeretettel várnak. Azok is jöhetnek, akik nem tagjai a nőszövetségnek. A konferencia ára kb. 10.000 Ft. Jelentkezni lehet  Dr. Svébisné Juhász Márta kerületi elnöknőnél  svebmarti@gmail.com e-mail-címen lehet.

Férfinap:
2016. október 29-én a Paksi Református Gyülekezet férfinapot szervez, melynek helyszíne a Puskás Futballakadémia lesz, ahová a férfinap résztvevői busszal utaznak. További információ a paksi gyülekezet Lelkészi Hivatalában kérhető.

Presbiteri konferencia:
2016. november 19-én az Őcsényi Református Gyülekezetben tartjuk a Tolnai Református Egyházmegye őszi presbiteri konferenciáját. Az előadó az egyházkerület püspöke dr. Szabó István, lesz. Jelentkezni a helyi Lelkészi Hivatalban lehet. Minden presbitert szeretettel várnak!

Konfirmációi felkészítő:
Ebben az esztendőben is indul a fiatalok számára konfirmációi felkészítő. Az alkalmakat vasárnap az istentisztelet után, 11:00 órai kezdettel tartjuk a Lelkészi Hivatalban.

IRATTERJESZTÉS:
A 2017. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft). A kiadványok november 1-ig megrendelhetők a Lelkészi Hivatalban.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. október 9-én, vasárnap a perselyadomány 10.400. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
A Lelkészi Hivatal helyiségének felújítása folyamatban van. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

2016. október 15., szombat

Meghívó: Férfinap - Paks 2016.10.29.


A Dunamelléki Református Nőszövetség őszi konferenciája

A Dunamelléki Református Nőszövetség őszi konferenciája

2016. november 4-5-6. KecskemétMint a kovász az asszony kezében, olyanná lehet az asszony Isten kezében.Péntek14:00   Érkezés, szobák elfoglalása a Pálma Hotelben

16:00   Köszöntés, bevezető gondolatok (Svébisné Juhász Márta elnök, Gyülekezeti Közp.)

16:30   Nyitó áhítat (Szabó Zsuzsa lelkész)

17:00   Bemutatkozó sarok (…amiben jók vagyunk… - KI MIT HOZOTT…)

18:00   Vacsora (Konviktus)

19:00   Beszélgetés, ismerkedés: a megosztott öröm kétszeres örömSzombat  8:30   Reggeli

  9:00   Regisztráció - a most érkezetteknek - a Gyülekezeti Központban

10:00   Igeolvasás, imádság, a vendégek köszöntése a Református Templomban

            (Varga Nándor elnöklelkész)

10:15   Kocsis István: Árva Bethlen Kata élete - monodráma (Kökényessy Ági,

            Km: Incze Máté, Rendezte: Pozsgai Zsolt)        

11:45   Múltból a jelenbe - értékeink mentén (Nőszövetségi vezetők köszöntése)

12:30   Ebéd

14:00   a DM Református Nőszövetség elnökhelyettesének megválasztása (Gyülekezeti Közp)

15:00   Az Isten által elgondolt nő a 21. században – előadás (Fodorné Ablonczy Margit)

16:00   Csoportbeszélgetések női feladataink mentén        

18:00   Vacsora

19:00   Esti áhítat úrvacsorával, imaközösség: a megosztott teher fele teherVasárnap  8:00   Reggeli

  9:00   Istentisztelet (Kecskeméti Református Templom) Jó kovászként élni

10:15   Gyülekezeti kávéházba hívunk mindenkit

12:00   Ebéd

14:00   Morzsaszedés után hazautazás(Pálma Hotel megközelítése: Kecskemét, Arany J. u. 3.,  a Megyei Könyvtár mögött

Gyülekezeti Központ: a Református Templom mellett, a Szabadság tér 6.sz alatt található)Dr. Svébisné Juhász Márta       Fodorné Ablonczy Margit       Szabó Zsuzsa

                                               elnök                            elnökhelyettes jelölt                  titkár

2016. október 9., vasárnap

Hírlevél 2016.10.09.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmációi előkészítő

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. október 2-án, vasárnap a perselyadomány 12.960. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

Bibliaórák tervezett tematikája - 2016. II. félév
Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)


6.
2016. október 11.
Kedd 18:00
6. Téma: "Egyszerű udvariasság" - "Nem viselkedik bántóan."
(1Kor 13,5)
·         Bibliatanulmány: Lk 4,22 /Kol 4,6 / Rm 12,16
7.
2016. október 18.
Kedd 18:00
7. Téma: "Nem csak én vagyok a világon" - "A szeretet .. nem keresi a maga hasznát." (1Kor 13,4-5).
·         Bibliatanulmány: Jakab 3,13-16 / Zsolt 119,36 / Rm 2,7-8
8
2015. október 25.
Kedd 18:00
8. Téma: "A harag forrása" - "A szeretet ... nem gerjed haragra."
(1Kor 13,4-5).
·         Bibliatanulmány: 1Móz 4,2-8 / Rm 9,1-5 / Jn 5,6
9.
2015. november 1.
Kedd 18:00
9. Téma: "A megbántott szív" - "A szeretet ... nem rója fel a rosszat." (1Kor 13,4-5)
·         Bibliatanulmány: Kol 2,13-15 / 2Kor 10, 4-5 / Fil 4,8
10.
2016. november 8.
Kedd 18:00
10. Téma: "A szeretet próbája" - "A szeretet ... nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." (1Kor 13, 4-6).
·         Bibliatanulmány: 1Kor 8,1-13 / Lk 13,34-35 / Zsolt 147,10-11
11.
2016. november 15.
Kedd 18:00
11. Téma: "A szeretet csomagterve" - "A szeretet ... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindnet eltűr." (1Kor 13,4-7)
·         Bibliatanulmány: 1Kor 1,10-17 / 1Kor 5,1-13 / Rm 12,18
12.
2016. november 22.
Kedd 18:00
12. Téma: "A szeretet palástja" - "A szeretet ... mindent elfedez."
 (1Kor 13,6-7)
·         Bibliatanulmány: Mt 25,31-46 / 2Thessz 3,1-3 / Mt 14,22-33
13
2016. november 28.
Kedd 18:00
13. Téma: "A hit gyűrűje" - "A szeretet .. mindent hisz." (1Kor 13,4-7)
·         Bibliatanulmány: Lk 15,11-23 / Péld 18,21 12,18 15,2.4 / Ef 4,29
14.
2016. december 6.
Kedd 18:00
14. Téma: "Ha elfogy a remény" - "A szeretet ... mindent remél."
(1Kor 13:7)
·         Bibliatanulmány: Rm 8,18-25 / Rm 15?4 / Zsid 13,5-6
15.
2016. december 13.
Kedd 18:00
15. Téma: "Fel is adhatta volna" - "A szeretet ... mindent eltűr."
 (1Kor 13,4-7)
·         Bibliatanulmány: Zsid 12,2-3 / 2Kor 4,7-18 / Jel 1,9
16.
2016. december 20.
Kedd 18:00
16. Téma: "Kiapadhatatlan szeretet" - "A szeretet soha el nem múlik." (1Kor 13,8)
·         Bibliatanulmány: 5Móz 7,7-9 / 1Kor 13,8-13 / Jn 15,5-12

Hírlevél 2016.10.09.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmációi előkészítő

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. október 2-án, vasárnap a perselyadomány 12.960. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.Bibliaórák tervezett tematikája - 2016. II. félév
Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)Időpont:


Téma:


1.


2016. szeptember 6.

Kedd 18:00


1. Téma: "A 7:47 elv" - "Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket." (1Jn 4,19)

·        Bibliatanulmány: Lk 7,36-50 / 1Jn 4,9-11 / Ef 4,32-5,2


2.


2016. szeptember 13.

Kedd 18:00


2. Téma: "A szeretet zászlóshajója" - "A szeretet türelmes." (1Kor 13,4)

·        Bibliatanulmány: Rm 2,1-4 / 2Pt 3,8-9 / Mt 18,21-35


3.


2016. szeptember 20.

Kedd 18:00


3. Téma: "Jóságunk mértéke" - "A szeretet jóságos." (1Kor 13,4)

·        Bibliatanulmány: Tit 3,3-7 / Lk 6, 27-36 / Kol 3,12-14


4.


2016. szeptember 27.

Kedd 18:00


4. Téma: "Az irigység tüze" - "A szeretet nem irigykedik." (1Kor 13,4)

·        Bibliatanulmány: Zsolt 37,1-3. / Péld14,30 / Jakab 4,1-6


5.


2016. október 4.

Kedd 18:00


5. Téma: "Isten erőszakmentes zónája" - "A szeretet ... nem kérkedik, nem fuvalkodik fel." (1Kor 13:4)

Bibliatanulmány: Mt 23,5-12 / Fil 2,3-11 / Rm 12,3-10


6.


2016. október 11.

Kedd 18:00


6. Téma: "Egyszerű udvariasság" - "Nem viselkedik bántóan."

(1Kor 13,5)

·        Bibliatanulmány: Lk 4,22 /Kol 4,6 / Rm 12,16


7.


2016. október 18.

Kedd 18:00


7. Téma: "Nem csak én vagyok a világon" - "A szeretet .. nem keresi a maga hasznát." (1Kor 13,4-5).

·        Bibliatanulmány: Jakab 3,13-16 / Zsolt 119,36 / Rm 2,7-8


8


2015. október 25.

Kedd 18:00


8. Téma: "A harag forrása" - "A szeretet ... nem gerjed haragra."

(1Kor 13,4-5).

·        Bibliatanulmány: 1Móz 4,2-8 / Rm 9,1-5 / Jn 5,6


9.


2015. november 1.

Kedd 18:00


9. Téma: "A megbántott szív" - "A szeretet ... nem rója fel a rosszat." (1Kor 13,4-5)

·        Bibliatanulmány: Kol 2,13-15 / 2Kor 10, 4-5 / Fil 4,8


10.


2016. november 8.

Kedd 18:00


10. Téma: "A szeretet próbája" - "A szeretet ... nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." (1Kor 13, 4-6).

·        Bibliatanulmány: 1Kor 8,1-13 / Lk 13,34-35 / Zsolt 147,10-11


11.


2016. november 15.

Kedd 18:00


11. Téma: "A szeretet csomagterve" - "A szeretet ... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindnet eltűr." (1Kor 13,4-7)

·        Bibliatanulmány: 1Kor 1,10-17 / 1Kor 5,1-13 / Rm 12,18


12.


2016. november 22.

Kedd 18:00


12. Téma: "A szeretet palástja" - "A szeretet ... mindent elfedez."

 (1Kor 13,6-7)

·        Bibliatanulmány: Mt 25,31-46 / 2Thessz 3,1-3 / Mt 14,22-33


13


2016. november 28.

Kedd 18:00


13. Téma: "A hit gyűrűje" - "A szeretet .. mindent hisz." (1Kor 13,4-7)

·        Bibliatanulmány: Lk 15,11-23 / Péld 18,21 12,18 15,2.4 / Ef 4,29


14.


2016. december 6.

Kedd 18:00


14. Téma: "Ha elfogy a remény" - "A szeretet ... mindent remél."

(1Kor 13:7)

·        Bibliatanulmány: Rm 8,18-25 / Rm 15?4 / Zsid 13,5-6


15.


2016. december 13.

Kedd 18:00


15. Téma: "Fel is adhatta volna" - "A szeretet ... mindent eltűr."

 (1Kor 13,4-7)

·        Bibliatanulmány: Zsid 12,2-3 / 2Kor 4,7-18 / Jel 1,9


16.


2016. december 20.

Kedd 18:00


16. Téma: "Kiapadhatatlan szeretet" - "A szeretet soha el nem múlik." (1Kor 13,8)

·        Bibliatanulmány: 5Móz 7,7-9 / 1Kor 13,8-13 / Jn 15,5-12