2016. október 23., vasárnap

HÍrlevél 2016.10.23.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Téma: "A szeretet nem gerjed haragra." (1Kor 13,5).
·        Csütörtök 18:00 – Presbiteri bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – úrvacsorás istentisztelet
A következő vasárnapon az új borért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!

Istentiszteletek a szórványokban (2016.10.30.):
Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)

Reformációi ünnepi istentisztelet
Október 31-én, hétfőn 17:           00 órai kezdettel a református templomban tartjuk a protestáns testvérekkel közös reformációi ünnepi istentiszteletünket. Igét hirdet Fóris Tibor baptista presbiter, előadást tart Aradi András evangélikus esperes.

Halottak napi ökumenikus áhítat
November 1-én, kedden 16:00 órai kezdettel, az evangélikus templomkertben ökumenikus megemlékezés tartunk, hogy ne csupán az elmúlás és a veszteség fájdalma legyen jelen életünkben ezen a napon, hanem engedjük, hogy megszólaljon szívünkben a feltámadás és az örök élet evangéliuma!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. október 16-én, vasárnap a perselyadomány 12.400. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
A Lelkészi Hivatal helyiségének felújítása folyamatban van. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

IRATTERJESZTÉS:
A 2017. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft). A kiadványok november 1-ig megrendelhetők a Lelkészi Hivatalban.

Adakozás a templomépítés támogatására
Egyházunkban minden esztendőben a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján a befolyt perselypénzeket egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. A Zsinat döntésének értelmében, ebben az esztendőben az Esztergomi Református Gyülekezet megújult templomának befejezésére adakozunk!

Nőszövetségi konferencia:
2016. november 4-6-ig Kecskeméten kerül sor a Dunamelléki Református Nőszövetség őszi konferenciájára, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Presbiteri konferencia:
2016. november 19-én az Őcsényi Református Gyülekezetben tartjuk a Tolnai Református Egyházmegye őszi presbiteri konferenciáját. Az előadó az egyházkerület püspöke dr. Szabó István, lesz. Minden presbitert szeretettel várnak!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése