2017. október 30., hétfő

Hírlevél 2017.10.29.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Reformációi közös ünnepi istentisztelet az evang. templomban. A liturgiai szolgálatot Aradi András evang. lelkész végzi. Igét hirdet Mészáros Zoltán ref. lelkész. Bizonyságtétellel szolgál Fóris Tibor baptista gyülekezetvezető.
·        Szerda 16:00 – Közös temetői áhítat az evang. temetőben
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfi. óra iskolásoknak

Istentisztelet a szórványokban:
Kéty: nov. 4. vasárnap 14:00 (Evang. Templom)
Tevel: nov. 4. vasárnap 15:00 (Műv. Ház)

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 22-én, vasárnap a perselyadomány 11.920. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Országos adománygyűjtés
Egyházunkban minden esztendőben az október utolsó vasárnapi perselypénzt gyülekezeteink egy a Zsinat által meghatározott célra ajánlják fel. Az idén a Nyíregyháza-örökösföldi Református Gyülekezet új templomának építésére gyűjtünk. Legyen ez az adomány a Reformáció kezdete 500. évfordulójához méltó egyéni és közösségi áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének szép példája.

Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
2017. november 4.-én 9:00 órai kezdettel Pakson tartjuk az egyházmegyei presbiteri konferenciát, melyen egyházkerületünk főjegyzője, Szabó Ferenc tart előadást „Feladataink a gyülekezeti misszióban” címmel. A konferencia keretében a felvidéki kitelepítés 70. évfordulója alkalmából megemlékezést tartunk. Minden presbiter testvért szeretettel várnak!

Bibliatanulmányozó Nap:
A Tolnai református Egyházmegye a 2017-18-as tanévben is bibliatanulmányozó napokat szervez. A következő alkalomra 2017. november 18.-án, szombaton kerül sor, amikor Marco de Leeuw van Weenen misszionárius tart előadást a bibliai ünnepekről. Az előadások 9:00 órakor kezdődnek, s az egyórás ebédszünettel együtt 16:00 óra körül érnek véget. A helyszín: Fadd, Művelődési Ház. Jelentkezni a következő e-mail címen leehet: tolnabibliaiskola@gmail.com. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.


2017. október 23., hétfő

Hírlevél 2017.10.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 8.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfi. óra iskolásoknak

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 15-én, vasárnap a perselyadomány 9.320. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Dél-Tolnai Kisköri Csendes-délután:
Október 22.-én, vasárnap 15:00 órai kezdettel Bátaszéken a Református Imaházban tartjuk a Dél Tolnai Kiskör Gyülekezeti csendes-délutánját. „Az 5 szeretetnyelv és a megbocsátás”, címmel tart előadást Fodorné Ablonczi Margit.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

2017. október 15., vasárnap

Hírlevél 2017.10.15.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 7.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 8-án, vasárnap a perselyadomány 8.435. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!


2017. október 8., vasárnap

Hírlevél 2017.10.08.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 6.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 1-én, vasárnap a perselyadomány 7.215. Ft volt. A gyülekezeti terembe szeretnénk új székeket vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!


2017. október 1., vasárnap

Bonyhád - Presbiteri tisztújítás:Presbiteri tisztújítás:
Az Egyházközség Presbitériuma a Választási Bizottság által előterjesztett javaslatot megtárgyalva elfogadta a presbiteri tisztséget vállaló személyek jelölési listáját. Így gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Pál Ferenc, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, Szabó Vilmos, Fülöp Sándor, Deli István, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Nusszer Józsefné és Egyedné Ricsei Anna. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

Hírlevél 2017.10.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra – Heidelbergi Káté 5.
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. szeptember 24-én, vasárnap a perselyadomány 9.860. Ft volt. A gyülekezeti terembe szeretnénk új székeket vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Gyülekezeti énekóra (énektanulás):
Ebben az évben szeretnénk folytatni a gyülekezeti énektanulást, melyre a vasárnapi istentisztelet után, illetve a közösen egyeztetett hétközi időpontokban kerül sor. Várjuk mindazokat, akik szeretnek, és szívesen énekelnek!

Presbiteri tisztújítás:
Az Egyházközség Presbitériuma a Választási Bizottság által előterjesztett javaslatot megtárgyalva elfogadta a presbiteri tisztséget vállaló személyek jelölési listáját. Így gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Pál Ferenc, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, Szabó Vilmos, Fülöp Sándor, Deli István, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Nusszer Józsefné és Egyedné Ricsei Anna. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

Meghívó a hálaadó ünnepségre:
A Decsi Református Egyházközség a Reformáció 500. évfordulója alkalmából hálaadó emléknapot rendez 2017. október 14-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a református templomban.