2016. július 26., kedd

Bibliaórák 2016. II. félév


Bibliaórák tervezett tematikája - 2016. II. félév

Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)
Időpont:
Téma:
1.
2016. szeptember 6.
Kedd 18:00
1. Téma: "A 7:47 elv" - "Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket." (1Jn 4,19)
·        Bibliatanulmány: Lk 7,36-50 / 1Jn 4,9-11 / Ef 4,32-5,2
2.
2016. szeptember 13.
Kedd 18:00
2. Téma: "A szeretet zászlóshajója" - "A szeretet türelmes." (1Kor 13:4)
·        Bibliatanulmány: Rm 2,1-4 / 2Pt 3,8-9 / Mt 18,21-35
3.
2016. szeptember 20.
Kedd 18:00
3. Téma: "Jóságunk mértéke" - "A szeretet jóságos." (1Kor 13:4)
·        Bibliatanulmány: Tit 3,3-7 / Lk 6, 27-36 / Kol 3,12-14
4.
2016. szeptember 27.
Kedd 18:00
4. Téma: "Az irigység tüze" - "A szeretet nem irigykedik." (1Kor 13,4)
·        Bibliatanulmány: Zsolt 37,1-3. / Péld14,30 / Jakab 4,1-6
5.
2016. október 4.
Kedd 18:00
5. Téma: "Isten erőszakmentes zónája" - "A szeretet ... nem kérkedik, nem fuvalkodik fel." (1Kor 13:4)
Bibliatanulmány: Mt 23,5-12 / Fil 2,3-11 / Rm 12,3-10
6.
2016. október 11.
Kedd 18:00
6. Téma: "Egyszerű udvariasság" - "Nem viselkedik bántóan."
(1Kor 13:5)
·        Bibliatanulmány: Lk 4,22 /Kol 4,6 / Rm 12,16
7.
2016. október 18.
Kedd 18:00
7. Téma: "Nem csak én vagyok a világon" - "A szeretet .. nem keresi a maga hasznát." (1Kor 13,4-5).
·        Bibliatanulmány: Jakab 3,13-16 / Zsolt 119,36 / Rm 2,7-8
8
2015. október 25.
Kedd 18:00
8. Téma: "A harag forrása" - "A szeretet ... nem gerjed haragra."
(1Kor 13,4-5).
·        Bibliatanulmány: 1Móz 4,2-8 / Rm 9,1-5 / Jn 5,6
9.
2015. november 1.
Kedd 18:00
9. Téma: "A megbántott szív" - "A szeretet ... nem rója fel a rosszat." (1Kor 13,4-5).
·        Bibliatanulmány: Kol 2,13-15 / 2Kor 10, 4-5 / Fil 4,8
10.
2016. november 8.
Kedd 18:00
10. Téma: "A szeretet próbája" - "A szeretet ... nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." (1Kor 13, 4-6).
·        Bibliatanulmány: 1Kor 8,1-13 / Lk 13,34-35 / Zsolt 147,10-11
11.
2016. november 15.
Kedd 18:00
11. Téma: "A szeretet csomagterve" - "A szeretet ... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindnet eltűr." (1Kor 13,4-7)
·        Bibliatanulmány: 1Kor 1,10-17 / 1Kor 5,1-13 / Rm 12,18
12.
2016. november 22.
Kedd 18:00
12. Téma: "A szeretet palástja" - "A szeretet ... mindent elfedez."
 (1Kor 13,6-7)
·        Bibliatanulmány: Mt 25,31-46 / 2Thessz 3,1-3 / Mt 14,22-33
13
2016. november 28.
Kedd 18:00
13. Téma: "A hit gyűrűje" - "A szeretet .. mindent hisz." (1Kor 13,4-7)
·        Bibliatanulmány: Lk 15,11-23 / Péld 18,21 12,18 15,2.4 / Ef 4,29
14.
2016. december 6.
Kedd 18:00
14. Téma: "Ha elfogy a remény" - "A szeretet ... mindent remél."
(1Kor 13:7)
·        Bibliatanulmány: Rm 8,18-25 / Rm 15?4 / Zsid 13,5-6
15.
2016. december 13.
Kedd 18:00
15. Téma: "Fel is adhatta volna" - "A szeretet ... mindent eltűr."
 (1Kor 13,4-7)
·        Bibliatanulmány: Zsid 12,2-3 / 2Kor 4,7-18 / Jel 1,9
16.
2016. december 20.
Kedd 18:00
16. Téma: "Kiapadhatatlan szeretet" - "A szeretet soha el nem múlik." (1Kor 13,8)
·        Bibliatanulmány: 5Móz 7,7-9 / 1Kor 13,8-13 / Jn 15,5-12

2016. július 24., vasárnap

Hirdetések: 2016.07.24.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·          A Bibliaóra szeptembertől folytatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 17-én vasárnap a perselyadomány 8.385. Ft volt, amit a jégkért szenvedett Gabbolci Református Gyülekezet megsegítésére továbbítottunk. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez

2016. július 17., vasárnap

Hirdetések 2016.07.17.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 10-én vasárnap a perselyadomány 12.300. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
A Dunamelléki Református Egyházkerület adománygyűjtést hirdet 2016. július 17.-i vasárnapra a jégkárt szenvedett Szatmári Református Egyházmegyéhez tartozó Gabbolci Református Gyülekezet megsegítésére. A testvéri szeretet jegyében támogassuk adományainkkal a bajban levő testvéreinket!
2016. július 13., szerda

HIRDETÉSEK
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 3-án vasárnap a perselyadomány 7.560. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
A Dunamelléki Református Egyházkerület adománygyűjtést hirdet 2016. július 17.-i vasárnapra a jégkárt szenvedett Szatmári Református Egyházmegyéhez tartozó Gabbolci Református Gyülekezet megsegítésére. A testvéri szeretet jegyében támogassuk adományainkkal a bajban levő testvéreinket!

HÁZASULANDÓK:
Ligeti Ferenc és Szabó Dóra házasságkötésének megáldása 2016. július 16-án, 15:00 órakor lesz a bonyhádi református templomban. Isten áldja meg az ifjú párt!

2016. július 4., hétfő

Hirdetések 2016.07.03.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. június 26-án vasárnap a perselyadomány 18.155. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

KERESZTELŐ:
Az elmúlt héten a gyülekezetünkhöz tatozó Lengyeli Református Misszió istentiszteleti alkalmán a keresztség sákramentumában részesült Patonai Gábor és Tasnádi Viola gyermeke, Róbert. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára, kérve az Ő bölcsességét a gyermek hitben való neveléséhez a Gyülekezet közösségében.