2015. június 28., vasárnap

Hírlevél 2015.06.28.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. június 21.-én a perselyadomány 7.790. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 

Konfirmáció 2015.


KONFIRMÁCIÓ:
Gyülekezetünkben a következő ifjak tettek bizonyságot hitükről és kötelezték el magukat a Krisztus követésére: Deli Gréta Maja, Kiefaber Babett, Mészáros Édua és Pókai Eszter. Kérjük Isten áldását konfirmáló ifjainkra, hogy megmaradhassanak egyházunk közösségében és az Isten iránti hűségben!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015. június 22., hétfő

Hírlevél: 2015.06.21.


Schvalm Rózsa:

 

Örökös harc

 

Örökös harc dúl a világban szerte,
lelke mélyén az ember is háborog.
Mint vad viharban a tajtékzó tenger,
nyugalmát csak Te adhatod Krisztusom.

 

Mint akkor ott a Damaszkuszi úton,
üldözőből legyőzött, s boldog vesztes,
Pál nyert száznyolcvan fokos fordulatot,
mikor fényességed Őt átölelte.

 

Bár földre zuhant le magas lováról,
háborgó lelkében, békességet nyert.
Megtérve már igazságodért harcolt,
értelmetlen ellenszegülés helyett.

 

Léte centruma lett világosságod,
abból merítve az erőt, végezte
hűen feladatát, mely rábízatott,
s szeme előtt mint nemes cél lebegett.

 

Mint akkor, ott a Damaszkuszi úton,
kérlek Uram, ma is áraszd fényedet,
mert világunkban ma is dúlnak harcok,
az ember lelke békét benned lelhet.


 

 
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. június 14.-én a perselyadomány 23.260. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 

2015. június 15., hétfő

Hírelvél, 2015.06.14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. június 7.-én a perselyadomány 11.080. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 
HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2015. június 9.-én, Kedden 15:00 órai kezdettel Györén Szalonnás Gézáné szül. Dalmady Albertina testvérünktől. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot és kérjük számukra Isten vigasztalását.
 
GYERMEKBIBLIAHÉT
Gyülekezetünk szervezésében 2015. június 8. és 12. között a Rákóczi úti Pitypang óvodában kézműves foglalkozással egybekötött gyermek-bibliahetet tartottunk, melyen naponta 25-30 gyermek vett részt.
 
 

2015. június 8., hétfő

Hírlevél 2015.06.07.


Dietrich Bonhoeffer:


Áldó hatalmak oltalmába rejtve


Áldó hatalmak oltalmába rejtve
Csak várjuk békén mindazt, ami jő.
Mert Isten őriz híven reggel, este,
Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.


Ha gyötri, bántja szívünket a régi,
És múlt napoknak terhe ránk szakad,
Megrettent lelkünk vigaszodat kéri,
Mit nékünk szerzett, Atyánk, Szent Fiad.


S ha szenvedések kelyhét adod inni,
Mely színig töltött, keserű s nehéz,
Te segíts békén, hálával elvenni,
Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz!


És ha az úton örömöt adsz nékünk,
Ha szép napod ragyogva ránk nevet,
Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk,
Hogy életünket szenteljük neked!


A csend köröttünk mélyen szerteárad.
Hadd halljuk azt a tiszta éneket,
Amely betölti rejtett, szép világod,
Hol téged dicsér minden gyermeked!


(Túrmezei Erzsébet fordításában)


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. május 31.-én a perselyadomány 11.200. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
HALOTTUNK:
Éltének 90. évében elhunyt Szalonnás Gézáné szül. Dalmady Albertina testvérünk, akinek temetése 2015. június 9.-én, Kedden 15:00 órai kezdettel lesz Györében. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot és kérjük számukra Isten vigasztalását.
 
GYERMEKBIBLIAHÉT
Gyülekezetünk szervezésében 2015. június 8. és 12. között a Rákóczi úti Pitypang óvodában tartunk kézműves foglalkozással egybekötött gyermek-bibliahetet.