2015. november 30., hétfő

Hírlevél 2015.11.29


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Hisszük és valljuk" c. sorozat 21. téma: "A misszió"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. november 22.-én a perselyadomány 17.550. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Meghívó hangversenyre:
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 2015. december 4-én, pénteken 19:30 órai kezdettel Kodály Zoltán születésének 133. évf. alkalmából ünnepi Kodály hangversenyt tart a Szekszárdi Garai János Gimnázium dísztermében. A hangverseny előtt áhítatot tart Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-díjas református lelkipásztor. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak!

KARÁCSONYI KONCERT
2015. december 13.-án, vasárnap 16:00 órai kezdettel a Szaggató zenekar ad karácsonyi koncertet templomunkban. A koncert után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Aki tud, kérjük, hozzon egy tálca süteményt! Mindenkit szeretettel várunk!

2015. november 22., vasárnap

Hírlevél 2015.11.22.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Hisszük és valljuk" c. sorozat 19. téma: "Az egyház felépítése"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. november 15.-én a perselyadomány 16.540. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Kis Helga és Mészáros Barnabás részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!

KARÁCSONYI KONCERT
2015. december 13.-án, vasárnap 16:00 órai kezdettel a Szaggató zenekar ad karácsonyi koncertet templomunkban. A koncert után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Aki tud, kérjük, hozzon egy tálca süteményt! Mindenkit szeretettel várunk!

2015. november 16., hétfő

Hírlevél 2015.11.15.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Hisszük és valljuk" c. sorozat 18. téma: "Az egyház"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. november 8.-án a perselyadomány 16.300. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2015. november 10.-én Reich Józsefné testvérünktől. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

IRATTERJESZTÉS:
A 2016. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft).  
A megrendelt kiadványok átvehetők a Lelkészi Hivatalban. Felhívjuk továbbá a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Énekeskönyv, és imádságos könyv is kapható!

KARÁCSONYI KONCERT
2015. december 13.-án, vasárnap 16:00 órai kezdettel a Szaggató zenekar ad karácsonyi koncertet templomunkban. A koncert után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Aki tud, kérjük, hozzon egy tálca süteményt! Mindenkit szeretettel várunk!

2015. november 8., vasárnap

Hírlevél 2015.11.08.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (A Szentlélek)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. november 1.-én a perselyadomány 16.205. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

HALOTTUNK:
A feltámadás és az örök élet reménységében, hirdetjük, hogy életének 77. évében elhunyt Reich Józsefné testvérünk. Az Isten Igéjére figyelve 2015. november 10.-én, kedden 15:00 órai kezdettel az evangélikus temetőben veszünk búcsút az elhunyttól. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

Meghívó a presbiteri konferenciára
2015. november 14.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel Lengyelen az Apponyi kastély dísztermében egyházmegyei presbiteri konferencia lesz, amelyre szeretettel hívják minden gyülekezetből a presbitereket.

IRATTERJESZTÉS:
A 2016. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft).  
A megrendelt kiadványok átvehetők a Lelkészi Hivatalban. Felhívjuk továbbá a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Énekeskönyv, és imádságos könyv is kapható!

2015. november 2., hétfő

Hirlevél 2015.11.01.


Dal a BibliárólHol nincs a polcon Biblia,
üres, kietlen ott a ház;
Könnyen bejut Sátán oda,
S az Úr Jézus ott nem tanyáz.Azért hát ember, bárki légy,
Egy-két filléred kerül:
Egy Bibliát sietve végy
Az ördög ellen fegyverül.Nyisd azt föl minden reggelen.
Csüggj hittel mindenik szaván.
Merülj belé figyelmesen,
Olvasd, kutasd nap-éjszakán.E könyv erőt ad és vigaszt,
S ne bánd, ha int, ha néha bánt,
Pajzs gyanánt használjad azt
Örömben, búban egyaránt.Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd
Mint földi élted támaszát,
Amely ha sírodig kísért,
Számodra nyit új, jobb hazát.Luther Márton

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Mranatha = Urunk jöjj!
·        Csütörtök 17:30 – Presbiteri bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu


HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. október 25.-én a perselyadomány 8.670. Ft volt. Ezt az adományt a Zsinat döntésének értelmében ebben az esztendőben az Erdőkertesi Református Gyülekezet új temploma befejezésének támogatására továbbítottuk! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Gyülekezeti teadélután és filmvetítés
2015. november 7.-én szombaton 16:00 órai kezdettel, szeretetvendégséggel egybekötött filmvetítést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Előreláthatólag a reformáció ünnepéhez kapcsolódva a Luther Márton életéről szóló filmet tekintjük meg közösen. A szeretetvendégséghez kérjük, aki tud, legyen szíves süteményt hozni.

Meghívó a presbiteri konferenciára
2015. november 14.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel Lengyelen az Apponyi kastély dísztermében egyházmegyei presbiteri konferencia lesz, amelyre szeretettel hívják minden gyülekezetből a presbitereket.

IRATTERJESZTÉS:
A 2016. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft).  
A kiadványok megrendelhetők a Lelkészi Hivatalban. Felhívjuk továbbá a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Énekeskönyv, és imádságos könyv is kapható!