2015. november 8., vasárnap

Hírlevél 2015.11.08.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (A Szentlélek)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. november 1.-én a perselyadomány 16.205. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

HALOTTUNK:
A feltámadás és az örök élet reménységében, hirdetjük, hogy életének 77. évében elhunyt Reich Józsefné testvérünk. Az Isten Igéjére figyelve 2015. november 10.-én, kedden 15:00 órai kezdettel az evangélikus temetőben veszünk búcsút az elhunyttól. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

Meghívó a presbiteri konferenciára
2015. november 14.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel Lengyelen az Apponyi kastély dísztermében egyházmegyei presbiteri konferencia lesz, amelyre szeretettel hívják minden gyülekezetből a presbitereket.

IRATTERJESZTÉS:
A 2016. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95 Ft).  
A megrendelt kiadványok átvehetők a Lelkészi Hivatalban. Felhívjuk továbbá a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Énekeskönyv, és imádságos könyv is kapható!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése