2014. augusztus 31., vasárnap

Hirdetések: 2014.08.31.


Érintés

 

Nem földindulásban,
hangos zivatarban,
sziklát hasogató
zúgó szélviharban,
nem perzselő tűzben,
láng-csipkebokorban,
de halk, szelíd szóban
érint meg az Isten.

 

És mindenkit másképp:
Kit gyermekkorában,
mint a kis Sámuelt
az Úr templomában.
Kit munkája közben,
fogva ekeszarvát,
miképp a próféta
hallja elhívását.
Kit betegágyában,
börtön cellájában,
roskadó gyászában
ölel át az Isten.

 

De téged is szólít,
ki e sort olvasod,
szelíd, hívó hangját
te is meghallhatod.
Talán egy Igében
váratlanul, csendben
érinti meg lelked,
s gyújt tüzet szívedben.
Mert szeret az Isten!

(Ismeretlen szerző)

 

 

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Kedd 18:00 Bibliaóra (Hitébresztő)
Téma: "Kezdetben..." - sorozat (5.) "Amit alkotott, igen jó!"
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Egyházmegyei rendezvények:
2014. szeptember 13.-án, szombaton 14:00 órai kezdettel kerül sor Őcsényben a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, Kovács Lászlónak a beiktatására. Igét hirdet dr. Szabó István az egyházkerület püspöke, a beiktatás szolgálatát Rácz József az egyházmegye esperese végzi.
2014. szeptember 20.-án, szombaton 9:00 órai kezdettel Medinán lesz az egyházmegyei hittan tanévnyitó. Minden hittanos gyermeket szeretettel várnak!
2014. szeptember 27.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Tamásiban egyházmegyei presbiteri konferencia lesz. Minden presbitert szeretettel várnak!
2014. október 4.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Gyönkön egyházmegyei ifjúsági napot tartanak. Minden fiatalt szeretettel várnak!
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. augusztus 24.-én a perselyadomány 11.470. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése