2014. szeptember 7., vasárnap

Hirdetések: 2014.09.07.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 Bibliaóra (Hitmélyítő)
Téma: "Római levél" sorozat (5.) - Rm 2:17-29
·        Vasárnap 9:00 – Konfirmáció előkészítő
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Egyházmegyei rendezvények:
2014. szeptember 13.-án, szombaton 14:00 órai kezdettel kerül sor Őcsényben a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, Kovács Lászlónak a beiktatására. Igét hirdet dr. Szabó István az egyházkerület püspöke, a beiktatás szolgálatát Rácz József az egyházmegye esperese végzi.
2014. szeptember 20.-án, szombaton 9:00 órai kezdettel Medinán lesz az egyházmegyei hittan tanévnyitó. Minden hittanos gyermeket szeretettel várnak!
2014. szeptember 27.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Tamásiban egyházmegyei presbiteri konferencia lesz. Helyszín: a Vályi Péter Szakképző Iskola aulája (Tamási, Deák Ferenc utca 6-8). Minden presbitert szeretettel várnak!
2014. október 4.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Gyönkön egyházmegyei ifjúsági napot tartanak. Minden fiatalt szeretettel várnak!
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. augusztus 31.-én a perselyadomány 7.040. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése