2015. április 27., hétfő

Hírlevél: 2015.04.26.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - "Hisszük és valljuk" címmel új sorozat indul!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. április 19.-én, a perselyadomány 13.420. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2015. április 25.-én, Molnár János testvérünktől, aki Isten kegyelméből 82 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságoskönyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, ahová továbbra is lehet jelentkezni!
A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése