2014. november 2., vasárnap

Hirdetések: 2014.11.02.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 Bibliaóra (Római levél sorozat)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. október 26.-án a perselyadomány 5.490. Ft volt. A befolyt adományt a Sajóládi Református Gyülekezet új templomának építésére továbbítottuk! Köszönjük az adományokat!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Keresztelő és felnőtt-konfirmáció
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült és felnőtt-konfirmálóként bizonyságot tett hitéről Cseke Péter testvérünk. Hordozzunk imádságban gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünket, hogy erősödjék meg a hitben, Krisztus Urunk és az Ő egyháza iránti elköteleződésben!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.
 
Iratterjesztés:
A 2015. évre elkészült a Református Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), a Képes Kálvin Kalendárium (500 Ft) és a Reformátusok Falinaptára (95. Ft). Biblia, Énekeskönyv és különböző imádságos könyvek szintén rendelhetők a Lelkészi Hivatalban.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése