2014. április 13., vasárnap

Hirdetések: 2014.04.13.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
 
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Imaóra
Téma: Mi Atyánk (2.) - "Isten országa jöjjön el!"
 
 
 
 
Az ünnepi istentiszteletek rendje:
·  Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet
·  Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·  Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet
 
Istentiszteletek a szórványokban:
·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)
·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evang. templom)
·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN:
A gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. április 13.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Szekszárdon tartjuk. A helyi lelkész áhítata után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 
SZERETETHÍD BONYHÁDON:
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait, illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2014. május 24.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI NAP:
A Tolnai Református Egyházmegye szervezésében 2014. április 26-án, szombaton egyházmegyei ifjúsági nap lesz Medinán. Szeretettel hívjuk erre a napra gyülekezeteitek fiataljait. Az alsó korhatár a konfirmandus korosztály, a felső kb. 25 év. Jelentkezési határidő április 21. Jelentkezni a gyülekezetek lelkipásztorainál lehet.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. április 6.-án a perselyadomány 6.780. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése