2014. március 9., vasárnap

Hirdetések: 2014.03.09.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                       Gyermek istentisztelet
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
·        Kedd 17:00 – Bibliaóra (Hitmélyítő)
 
2014. március 11. Kedd 17:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (2.) - Róm 1:8-15
- "Pál hálaadása és útiterve"
 
Bibliaórák tematikája – 2014.
- Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra - (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)
- Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)
- Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)
- Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra - (presbiterek + mindenki)
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 2.-án a perselyadomány 13.480. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. Az ezen a vasárnapon összegyűlt perselyadománnyal mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját támogattuk!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Református Lelkészi Hivatal
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.
Mészáros Zoltán, ref. lelkész
Telefon: + 36 / 74 / 450 909

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése