2020. április 4., szombat

Hírlevél 2020.04.05.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Istentisztelet, bibliaóra egyéb alkalmak a járvány miatt elmaradnak!

Az igehirdetések elolvashatók a következő honlapon: https://igehirdetes.blogspot.com
Digitális hittanóra a facebook oldalon: https://www.facebook.com/ReformatusHittanBonyhad/?ref=bookmarks

Online istentiszteleteket találhattuk a következő oldalon: http://www.reformatus.hu

Húsvéti istentisztelet és adakozás:
A Zsinat Elnökségi Tanácsa kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap reggel 9 órakor kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetítenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte. A veszélyhelyzet idejére az Elnökségi Tanács rövidesen javaslatot tesz a lelkipásztoroknak az úrvacsorai rendre, erről külön tájékoztatást küldenek a gyülekezetekbe.
Arra kérik a gyülekezeti tagokat, hogy az istentiszteleti perselyadományaikat átutalással juttassák el az egyházközségekhez. Akinek ez nem áll módjában, kérik, hogy az erre szánt összeget tegye félre és később adományozza a közösségének, hiszen a református gyülekezetek önfenntartók, így a szolgálók, lelkipásztorok javadalmazását a közösség által befizetett adományokból, egyházfenntartói járulékból és perselypénzből fedezik.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése