2018. augusztus 12., vasárnap

Hírlevél 2018.08.12.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 11:30 – istentisztelet!!!
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy augusztus 19-én, vasárnap az istentisztelet a megszokottól eltérően 11:30-kor lesz megtartva, a szolgálatot Gál Alfréd, a váraljai gyülekezet lelkipásztora végzi majd.
- Szent István Király és az Új Kenyér Ünnepe alkalmából augusztus 20-án, hétfőn 10:15 órakor kezdődő városi ünnepségségen az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői közösen áldják meg.
- Az új kenyér ünnepe alkalmából az úrasztalát augusztus 26-án, vasárnap 10:00 órakor kezdődő istentiszteletükön terítjük meg. Imádsággal és bűnbánattal készüljünk az úrvacsorai közösségre.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. augusztus 2-án a perselyadomány 15.920. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A költségvetési tervezet szerint a templom és az imaterem a nyílászáróinak valamint a falak belső vakolatának vizesedési problémák miatti felújítására kerül sor, továbbá a templom előtti tér akadálymentesítésére és térkövezésére Ezen kívül a parókia konyhájának feljutása is megtörténik. A munkálatok tervezett költsége 892.783. Ft. Ebből az egyházmegyei építési alapból 810.000. Ft összegben kapunk támogatás, így a gyülekezet saját költsége mindössze 82.783. Ft lesz. Ezt az összeget kell önerőből előteremtenünk és ehhez kérjük a testvérek támogatást, céladományait.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése