2018. március 19., hétfő

Hírlevél 2018.03.18.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 23.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
                                 – konfirmációi felkészítés

Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:
·        Nagypéntek 10:00 – ünnepi istentisztelet
·        Húsvétvasárnap 10:00 – ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        Húsvéthétfő 10:00 – istentisztelet

Ünnepi istentiszteletek a szórványokban:
Felsőnána: Húsvétvasárnap 13:30
Kéty: Húsvétvasárnap 14:30
Tevel: Húsvétvasárnap 15:30

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. március 11-én a perselyadomány 12.435. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

KERESZTSÉG:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Bozzay Balázs és Madarász Judit második gyermeke, Dominik Örs. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és családját

NŐI KONFERENCIA:
Március 24-én, szombaton 10:00-18:00 óráig, Dunaszentgyörgyön a Faluházban Női Konferencia lesz, amelyek előadója Salyámosi Éva keresztyén írónő. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, jelentkezni március 18-ig lehet.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)
Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.

Technikai számunk: 0066

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése