2016. március 8., kedd

Gyülekezeti Hírlevél 2016.03.06.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 28. Téma: A megtérés
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

BIBLIAVASÁRNAP
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. A mai vasárnapi perselyadományunkkal támogassuk mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. február 28.-án a perselyadomány 7.400. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

HALOTTAINK:
Életének 82. évében elhunyt György Györgyné, szül. Müller Katalin testvérünk, temetése időpontjáról később történik intézkedés.
Életének 83. évében elhunyt Kovács Ferenc testvérünk. Temetése 2016. március 18.-án 15:00 órai kezdettel lesz Lengyelen.
Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!


HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEÍRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEIRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára.
„Biblia, műveltség, élmény”
Kedves Szülők! 2013. szeptember 1-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt. A döntés az Önöké. Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!

Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott gyerekek az 1-6. iskolai év során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe, a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése