2015. május 4., hétfő

Hírlevél: 2015.05.03.


Dsida Jenő:

Hálaadás

 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!


Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!


Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!


Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!


Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - "Hisszük és valljuk" címmel új sorozat indult!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. április 26.-én, a perselyadomány 11.450. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI NAP:
A Tolnai Református Egyházmegye és a REFISZ szervezésében 2015. május 9.-én, szombaton egyházmegyei ifjúsági nap lesz Medinán. Szeretettel hívjuk erre a napra gyülekezeteink fiataljait. Az alsó korhatár a konfirmandus korosztály, a felső kb. 25 év. Jelentkezni a gyülekezetek lelkipásztorainál lehet.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságoskönyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, ahová továbbra is lehet jelentkezni!
A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése